In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 1*2*3 - KQXS 123

6   9 6   3 2 2
8   3 4   8 4 3
4   2 8   9 9 9
6   6 1   1 2 1
4   6 1   8 1 4
3   3 8   1 7 1
7   2 6   8 0 3
4   3 0   8 1 8
0   9 3   0 7 2
4   7 8   2 4 2
7   5 0   7 4 8
8   2 8   8 4 0
4   4 3   0 8 6
4   7 2   5 6 4
6   5 4   3 3 6

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

07 ( 10 ngày )
30 ( 10 ngày )
85 ( 9 ngày )
66 ( 8 ngày )
01 ( 6 ngày )
12 ( 6 ngày )
32 ( 6 ngày )
41 ( 6 ngày )
57 ( 6 ngày )

Miền Bắc

89 ( 16 ngày )
10 ( 13 ngày )
73 ( 13 ngày )
34 ( 11 ngày )
85 ( 11 ngày )
03 ( 8 ngày )
21 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

05 ( 14 ngày )
85 ( 11 ngày )
07 ( 10 ngày )
25 ( 10 ngày )
12 ( 8 ngày )
31 ( 8 ngày )
04 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )