In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 1*2*3 - KQXS 123

3   6 3   9 0 4
5   3 9   6 3 1
2   6 2   6 4 3
8   5 0   1 3 9
5   6 4   1 1 7
5   9 8   0 3 2
1   0 1   2 0 2
0   9 7   0 9 1
8   0 7   1 4 5
5   2 0   6 3 7
8   3 6   1 3 1
3   7 9   3 0 6
1   5 1   6 9 8
2   1 3   3 1 2
2   * *   4 9 8

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

86 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
27 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
60 ( 7 ngày )
61 ( 7 ngày )
64 ( 7 ngày )
65 ( 7 ngày )

Miền Bắc

18 ( 15 ngày )
77 ( 12 ngày )
55 ( 10 ngày )
07 ( 9 ngày )
14 ( 9 ngày )
62 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
04 ( 8 ngày )
30 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

94 ( 12 ngày )
42 ( 10 ngày )
95 ( 10 ngày )
73 ( 9 ngày )
17 ( 8 ngày )
24 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
03 ( 6 ngày )
33 ( 6 ngày )