In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 1*2*3 - KQXS 123

6   2 6   0 9 8
0   1 4   6 7 1
7   1 8   6 9 8
3   9 7   8 9 4
2   0 3   0 9 3
2   9 9   1 1 0
2   1 6   9 0 9
5   7 7   0 2 4
6   4 6   3 2 4
7   6 6   0 5 7
5   8 1   4 4 4
0   4 0   2 7 4
8   1 9   6 7 5
0   7 3   7 1 2
5   6 5   3 1 1

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

19 22 ngày
85 15 ngày
78 11 ngày
21 10 ngày
10 8 ngày
36 8 ngày
65 8 ngày
16 7 ngày
43 7 ngày

Miền Bắc

40 22 ngày
83 16 ngày
97 14 ngày
61 13 ngày
00 11 ngày
62 11 ngày
20 10 ngày
80 9 ngày
93 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

05 8 ngày
85 7 ngày
24 6 ngày
46 6 ngày
77 6 ngày
82 6 ngày
43 5 ngày
51 5 ngày
74 5 ngày
92 5 ngày