In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

Tìm với từ bắt đầu:
  • STT
  • Chiêm bao thấy

  • Con số giải mã

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

36 14 ngày
29 12 ngày
33 9 ngày
52 9 ngày
42 8 ngày
73 7 ngày
81 7 ngày
84 7 ngày
46 6 ngày
86 6 ngày
91 6 ngày

Miền Bắc

62 17 ngày
82 13 ngày
70 12 ngày
05 11 ngày
52 11 ngày
65 11 ngày
67 10 ngày
88 10 ngày
34 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

96 10 ngày
94 9 ngày
01 8 ngày
64 8 ngày
90 8 ngày
68 7 ngày
89 6 ngày
44 5 ngày
86 5 ngày

Tải App Xổ Số