In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 17/04/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 66 31
G.Bảy 200N 406 648
G.Sáu 400N 5997 8213 9185 5307 9172 8611
G.Năm 1Tr 5179 3689
G.Tư 3Tr 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
G.Ba 10Tr 16638 42395 76608 22388
G.Nhì 15Tr 27034 67973
G.nhất 30Tr 72724 08403
G.ĐB 2Tỷ 263224 328534
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 10/04/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 22 22
G.Bảy 200N 172 427
G.Sáu 400N 5740 6001 5428 6143 9713 8380
G.Năm 1Tr 8249 2222
G.Tư 3Tr 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652
G.Ba 10Tr 01223 46530 61385 14283
G.Nhì 15Tr 78452 24687
G.nhất 30Tr 98251 90794
G.ĐB 2Tỷ 035606 182714
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 03/04/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 50 70
G.Bảy 200N 775 859
G.Sáu 400N 8676 7880 4647 3938 9581 0706
G.Năm 1Tr 0276 7909
G.Tư 3Tr 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675
G.Ba 10Tr 62304 46859 92325 16228
G.Nhì 15Tr 55709 55150
G.nhất 30Tr 63304 01791
G.ĐB 2Tỷ 736465 376716
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 27/032024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 27/03/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 92 83
G.Bảy 200N 400 303
G.Sáu 400N 2348 6200 6299 5771 8601 5321
G.Năm 1Tr 8923 0061
G.Tư 3Tr 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772 66352 06727 37744 56052 10983 76759 98122
G.Ba 10Tr 60110 21638 21080 36638
G.Nhì 15Tr 70216 93241
G.nhất 30Tr 21522 72422
G.ĐB 2Tỷ 954722 250326
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/032024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 20/03/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 48 50
G.Bảy 200N 672 725
G.Sáu 400N 3275 8010 7406 8998 4155 9621
G.Năm 1Tr 1071 1245
G.Tư 3Tr 31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352 88697 57438 88870 07298 01891 31377 16046
G.Ba 10Tr 74455 05907 03045 94840
G.Nhì 15Tr 06241 39028
G.nhất 30Tr 72370 40267
G.ĐB 2Tỷ 295827 938059
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/032024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 13/03/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 74 84
G.Bảy 200N 801 943
G.Sáu 400N 3916 7664 9542 4437 4251 3990
G.Năm 1Tr 7248 9186
G.Tư 3Tr 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825
G.Ba 10Tr 08010 67605 85841 59590
G.Nhì 15Tr 97102 89055
G.nhất 30Tr 70480 14365
G.ĐB 2Tỷ 726763 508499
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/032024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 06/03/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 45 72
G.Bảy 200N 280 640
G.Sáu 400N 9130 1774 0970 1901 1777 9503
G.Năm 1Tr 9189 5873
G.Tư 3Tr 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021
G.Ba 10Tr 71620 29207 66197 77725
G.Nhì 15Tr 94014 10895
G.nhất 30Tr 92175 49418
G.ĐB 2Tỷ 499850 045366
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto