Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/072024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 17/07/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 99 98
G.Bảy 200N 874 395
G.Sáu 400N 1366 4107 2814 2062 7964 6373
G.Năm 1Tr 9458 9233
G.Tư 3Tr 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584
G.Ba 10Tr 41151 71519 13979 71713
G.Nhì 15Tr 99661 80627
G.nhất 30Tr 80251 00497
G.ĐB 2Tỷ 110541 074387
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/072024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 10/07/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 87 26
G.Bảy 200N 459 738
G.Sáu 400N 2091 7679 0499 4241 1194 2134
G.Năm 1Tr 2050 5273
G.Tư 3Tr 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576
G.Ba 10Tr 97922 46713 08893 36465
G.Nhì 15Tr 30061 65235
G.nhất 30Tr 00830 61105
G.ĐB 2Tỷ 138382 473146
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/072024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 03/07/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 94 21
G.Bảy 200N 734 306
G.Sáu 400N 2790 6319 7714 2726 4775 9684
G.Năm 1Tr 1064 8459
G.Tư 3Tr 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831
G.Ba 10Tr 83558 69857 65063 98305
G.Nhì 15Tr 22575 58413
G.nhất 30Tr 75174 10122
G.ĐB 2Tỷ 817339 300596
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 26/06/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 82 25
G.Bảy 200N 637 233
G.Sáu 400N 6805 6923 9615 0358 0972 1455
G.Năm 1Tr 4552 1284
G.Tư 3Tr 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025 84922 31546 89836 87355 54897 93146 89992
G.Ba 10Tr 81003 07558 70467 47672
G.Nhì 15Tr 60512 62399
G.nhất 30Tr 62572 46460
G.ĐB 2Tỷ 560700 855306
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 19/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 19/06/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 39 97
G.Bảy 200N 372 630
G.Sáu 400N 9942 3835 5222 2006 0062 5217
G.Năm 1Tr 2830 2788
G.Tư 3Tr 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280 49538 50361 69124 03791 73475 85951 34984
G.Ba 10Tr 67855 68987 07712 31442
G.Nhì 15Tr 49778 87584
G.nhất 30Tr 74785 19828
G.ĐB 2Tỷ 573990 290340
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 12/06/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 59 78
G.Bảy 200N 571 657
G.Sáu 400N 3347 9950 5733 5443 6402 7710
G.Năm 1Tr 4515 8414
G.Tư 3Tr 29066 41051 53181 35748 29465 73385 51978 45383 48590 51721 94444 22781 75101 81247
G.Ba 10Tr 14176 07232 50957 41738
G.Nhì 15Tr 98822 78547
G.nhất 30Tr 65367 04189
G.ĐB 2Tỷ 237610 268689
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 05/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 05/06/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 27 98
G.Bảy 200N 027 418
G.Sáu 400N 8547 5924 7063 3195 1167 0278
G.Năm 1Tr 5400 4769
G.Tư 3Tr 53059 38671 82565 40147 91999 30935 84429 45677 27647 42031 16608 45285 53304 48394
G.Ba 10Tr 17408 16572 13038 94150
G.Nhì 15Tr 12182 20908
G.nhất 30Tr 03231 76366
G.ĐB 2Tỷ 617219 206039
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp