Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ ba, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/072024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 16/07/2024
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 29 04
G.Bảy 200N 508 892
G.Sáu 400N 5516 0257 9777 6515 4541 3401
G.Năm 1Tr 3425 8147
G.Tư 3Tr 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
G.Ba 10Tr 60411 06461 84807 14074
G.Nhì 15Tr 20020 23669
G.nhất 30Tr 29186 57179
G.ĐB 2Tỷ 290395 868876
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/072024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 09/07/2024
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 09 80
G.Bảy 200N 044 382
G.Sáu 400N 0745 2440 2107 7961 4887 2577
G.Năm 1Tr 5378 1204
G.Tư 3Tr 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
G.Ba 10Tr 67820 53248 30059 25682
G.Nhì 15Tr 03619 61698
G.nhất 30Tr 35937 21519
G.ĐB 2Tỷ 383140 557763
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/072024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 02/07/2024
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 53 19
G.Bảy 200N 316 200
G.Sáu 400N 3310 2655 0782 4727 1997 7548
G.Năm 1Tr 7108 7219
G.Tư 3Tr 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
G.Ba 10Tr 23685 64045 95202 74127
G.Nhì 15Tr 67211 32732
G.nhất 30Tr 76520 87343
G.ĐB 2Tỷ 945687 685646
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 25/06/2024
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 42 65
G.Bảy 200N 765 866
G.Sáu 400N 3965 2269 5185 8847 2591 2773
G.Năm 1Tr 3475 7687
G.Tư 3Tr 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375 30388 37152 13144 75752 85768 25306 73585
G.Ba 10Tr 12093 86431 56632 81797
G.Nhì 15Tr 55680 11830
G.nhất 30Tr 53608 36540
G.ĐB 2Tỷ 019687 555714
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 18/06/2024
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 00 17
G.Bảy 200N 536 177
G.Sáu 400N 6934 3344 8596 6148 8070 9175
G.Năm 1Tr 3803 8157
G.Tư 3Tr 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968 83863 35030 29376 05703 65753 94623 63446
G.Ba 10Tr 26567 73526 50640 96348
G.Nhì 15Tr 06958 44930
G.nhất 30Tr 95846 43591
G.ĐB 2Tỷ 599625 602502
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 11/06/2024
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 22 77
G.Bảy 200N 083 735
G.Sáu 400N 5650 3657 8432 6199 7647 3710
G.Năm 1Tr 5479 1766
G.Tư 3Tr 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011 31577 80708 46224 09289 42486 05261 89473
G.Ba 10Tr 58717 02040 98278 47080
G.Nhì 15Tr 06679 28103
G.nhất 30Tr 80758 21513
G.ĐB 2Tỷ 116270 772841
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 04/06/2024
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 77 13
G.Bảy 200N 106 195
G.Sáu 400N 7773 1915 9448 1199 8607 6479
G.Năm 1Tr 6753 1765
G.Tư 3Tr 90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286 05406 38440 04408 72469 80687 18845 45682
G.Ba 10Tr 88041 55375 59301 02884
G.Nhì 15Tr 18390 50136
G.nhất 30Tr 54852 67993
G.ĐB 2Tỷ 103914 436116
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp