In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ ba, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 29/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 29/11/2022
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 91 46
G.Bảy 200N 799 226
G.Sáu 400N 8027 7543 9092 5205 9956 0866
G.Năm 1Tr 9939 7296
G.Tư 3Tr 04299 92896 24136 57773 05324 07055 20988 24546 94906 26248 72842 49171 84391 88747
G.Ba 10Tr 18114 26988 67345 40681
G.Nhì 15Tr 13484 84182
G.nhất 30Tr 78221 90084
G.ĐB 2Tỷ 613334 511205
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 22/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 22/11/2022
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 55 98
G.Bảy 200N 040 009
G.Sáu 400N 3200 5229 5619 8737 1504 3013
G.Năm 1Tr 1596 4559
G.Tư 3Tr 75547 33259 40690 97097 84140 10132 41750 35634 07052 98354 85307 56447 19811 63950
G.Ba 10Tr 27147 98278 19017 19605
G.Nhì 15Tr 76520 49546
G.nhất 30Tr 82066 96511
G.ĐB 2Tỷ 000057 422094
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 15/11/2022
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 22 63
G.Bảy 200N 141 853
G.Sáu 400N 5103 0422 8466 1201 9955 7145
G.Năm 1Tr 4456 2140
G.Tư 3Tr 43806 39251 31606 46182 94473 04757 01417 81923 43912 94788 48018 01228 92241 89387
G.Ba 10Tr 56433 28154 44728 66149
G.Nhì 15Tr 98317 52404
G.nhất 30Tr 55423 53976
G.ĐB 2Tỷ 139769 502884
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 08/11/2022
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 32 06
G.Bảy 200N 576 799
G.Sáu 400N 0645 0192 5557 7566 3347 4237
G.Năm 1Tr 4888 9023
G.Tư 3Tr 99700 20525 99418 93814 01507 63177 10426 47546 72406 05600 60585 79108 17043 35255
G.Ba 10Tr 20720 11235 38543 17689
G.Nhì 15Tr 43318 64301
G.nhất 30Tr 84385 91237
G.ĐB 2Tỷ 302654 636141
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 01/11/2022
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 40 15
G.Bảy 200N 295 781
G.Sáu 400N 0805 1848 5059 5500 0151 9412
G.Năm 1Tr 3904 4233
G.Tư 3Tr 13082 57195 76848 01396 38122 66914 75411 41022 53502 12627 22428 35032 13435 59452
G.Ba 10Tr 94191 91269 76389 55334
G.Nhì 15Tr 90608 04610
G.nhất 30Tr 15665 32838
G.ĐB 2Tỷ 944259 954306
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/102022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 25/10/2022
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 37 64
G.Bảy 200N 660 050
G.Sáu 400N 8475 1755 4063 0706 9872 4719
G.Năm 1Tr 9896 2030
G.Tư 3Tr 85713 28383 51744 19930 50394 32260 27272 70673 04293 96430 05725 76306 54635 03802
G.Ba 10Tr 61464 08638 31080 76896
G.Nhì 15Tr 56532 51201
G.nhất 30Tr 66075 68550
G.ĐB 2Tỷ 494560 327159
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/102022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 18/10/2022
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 48 83
G.Bảy 200N 665 276
G.Sáu 400N 1732 4014 0524 1108 1990 0808
G.Năm 1Tr 1747 4691
G.Tư 3Tr 30732 24218 69489 76706 00023 75978 18627 95405 52672 49984 31156 51234 27765 64573
G.Ba 10Tr 29487 39785 06741 49574
G.Nhì 15Tr 52449 83506
G.nhất 30Tr 81860 38761
G.ĐB 2Tỷ 852173 594548
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Tải App Xổ Số