In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS Miền Trung - XSMT

Kết quả xổ số Miền Trung. KQXS Miền Trung, Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/022024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 23/02/2024
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 94 15
G.Bảy 200N 302 036
G.Sáu 400N 2489 3003 9102 4648 9250 3838
G.Năm 1Tr 1304 6211
G.Tư 3Tr 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
G.Ba 10Tr 62525 44708 92615 68612
G.Nhì 15Tr 99616 14656
G.nhất 30Tr 27364 46249
G.ĐB 2Tỷ 686327 706092
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 22/022024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 22/02/2024
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 38 35 56
G.Bảy 200N 931 413 112
G.Sáu 400N 6197 7105 0980 6397 5377 9417 2606 0875 8748
G.Năm 1Tr 0249 3370 5754
G.Tư 3Tr 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589
G.Ba 10Tr 65658 11286 27120 55471 87845 42780
G.Nhì 15Tr 34325 65286 89599
G.nhất 30Tr 25964 69386 20810
G.ĐB 2Tỷ 070593 839446 365867
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/022024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 21/02/2024
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 00 01
G.Bảy 200N 845 527
G.Sáu 400N 7615 0422 8536 0786 0917 1979
G.Năm 1Tr 6330 4674
G.Tư 3Tr 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138
G.Ba 10Tr 93987 37190 96187 83915
G.Nhì 15Tr 44788 92146
G.nhất 30Tr 02248 08287
G.ĐB 2Tỷ 053869 454123
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/022024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 20/02/2024
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 91 58
G.Bảy 200N 315 005
G.Sáu 400N 5040 6504 2847 9738 0524 4631
G.Năm 1Tr 9869 9400
G.Tư 3Tr 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848
G.Ba 10Tr 23412 86383 51991 11701
G.Nhì 15Tr 55378 66491
G.nhất 30Tr 78236 17841
G.ĐB 2Tỷ 611951 555830
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 19/022024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 19/02/2024
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 79 14
G.Bảy 200N 782 313
G.Sáu 400N 0573 0600 6416 7562 3162 5993
G.Năm 1Tr 2103 6286
G.Tư 3Tr 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355
G.Ba 10Tr 10627 65529 70853 33236
G.Nhì 15Tr 53755 29784
G.nhất 30Tr 94149 58242
G.ĐB 2Tỷ 672720 390264
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/022024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 18/02/2024
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 16 30 05
G.Bảy 200N 989 560 462
G.Sáu 400N 1190 4623 5051 8276 8989 3964 5393 0020 5386
G.Năm 1Tr 2191 9945 4930
G.Tư 3Tr 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756
G.Ba 10Tr 33731 46617 13810 07635 99538 55270
G.Nhì 15Tr 43843 01875 39217
G.nhất 30Tr 70109 68374 32864
G.ĐB 2Tỷ 595802 195624 977947
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/022024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 17/02/2024
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 23 04 46
G.Bảy 200N 173 214 062
G.Sáu 400N 8377 9081 7147 2884 1449 4505 3525 1981 2715
G.Năm 1Tr 8649 6185 3712
G.Tư 3Tr 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113
G.Ba 10Tr 62690 99815 66986 64467 32523 25706
G.Nhì 15Tr 94099 77794 25759
G.nhất 30Tr 24020 99093 91551
G.ĐB 2Tỷ 837214 454548 535342
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto