In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D - KQXS MAX3D

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000702 Thứ sáu, Ngày: 08/12/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(18)
819 522 Giải ĐB
1Tỷ

(1)
Giải Nhất
350K

(31)
600 649 561 451 Giải Nhất
40Tr

(1)
Giải Nhì
210K

(75)
976 743 659 769 406 827 Giải Nhì
10Tr

(4)
Giải Ba
100K

(124)
677 888 749 069 999 771 206 426 Giải Ba
5Tr

(6)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(24)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(318)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,134)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000701 Thứ tư, Ngày: 06/12/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(22)
128 529 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(50)
019 166 847 155 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(180)
244 522 379 376 486 786 Giải Nhì
10Tr

(4)
Giải Ba
100K

(71)
939 422 447 836 935 750 195 147 Giải Ba
5Tr

(6)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(57)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(395)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,729)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000700 Thứ hai, Ngày: 04/12/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(61)
374 486 Giải ĐB
1Tỷ

(1)
Giải Nhất
350K

(49)
313 746 935 519 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(53)
534 797 935 039 771 356 Giải Nhì
10Tr

(5)
Giải Ba
100K

(81)
908 091 615 982 891 978 991 380 Giải Ba
5Tr

(8)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(39)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(578)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(4,326)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000699 Thứ sáu, Ngày: 01/12/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(10)
401 934 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(33)
010 494 048 431 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(92)
819 832 039 130 980 516 Giải Nhì
10Tr

(0)
Giải Ba
100K

(82)
960 081 502 118 541 919 901 343 Giải Ba
5Tr

(3)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(22)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(305)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,244)

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

79 14 ngày
48 12 ngày
04 10 ngày
28 10 ngày
92 10 ngày
64 9 ngày
84 9 ngày
45 7 ngày
73 7 ngày
74 7 ngày

Miền Bắc

95 17 ngày
56 16 ngày
67 13 ngày
03 11 ngày
09 11 ngày
50 10 ngày
70 10 ngày
83 10 ngày
90 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

75 10 ngày
36 8 ngày
01 7 ngày
39 7 ngày
47 7 ngày
49 7 ngày
86 7 ngày
14 6 ngày
15 6 ngày
27 6 ngày
35 6 ngày
60 6 ngày
66 6 ngày
78 6 ngày
96 6 ngày