In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D - KQXS MAX3D

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000773 Thứ sáu, Ngày: 24/05/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(36)
465 479 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(41)
780 250 206 786 Giải Nhất
40Tr

(31)
Giải Nhì
210K

(75)
362 233 606 552 222 075 Giải Nhì
10Tr

(1)
Giải Ba
100K

(58)
209 706 218 094 500 445 480 018 Giải Ba
5Tr

(4)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(63)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(417)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,690)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000772 Thứ tư, Ngày: 22/05/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(24)
493 691 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(42)
066 566 928 691 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(78)
096 541 183 645 195 093 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(227)
411 564 679 472 579 625 802 469 Giải Ba
5Tr

(4)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(44)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(315)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,636)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000771 Thứ hai, Ngày: 20/05/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(17)
820 749 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(72)
174 017 235 707 Giải Nhất
40Tr

(1)
Giải Nhì
210K

(147)
785 789 510 930 123 123 Giải Nhì
10Tr

(24)
Giải Ba
100K

(110)
769 743 308 593 675 056 927 346 Giải Ba
5Tr

(3)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(70)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(498)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(5,508)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000770 Thứ sáu, Ngày: 17/05/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(14)
750 193 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(44)
202 250 007 800 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(113)
499 570 233 548 604 739 Giải Nhì
10Tr

(1)
Giải Ba
100K

(67)
047 966 682 748 494 549 052 659 Giải Ba
5Tr

(6)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(40)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(306)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,450)

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

06 12 ngày
58 9 ngày
12 8 ngày
45 7 ngày
66 7 ngày
11 6 ngày
84 6 ngày
37 5 ngày
79 5 ngày

Miền Bắc

27 13 ngày
83 13 ngày
13 12 ngày
16 11 ngày
31 9 ngày
38 9 ngày
54 9 ngày
35 7 ngày
96 7 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

30 15 ngày
77 12 ngày
76 10 ngày
22 9 ngày
53 8 ngày
46 7 ngày
05 6 ngày
24 6 ngày
55 6 ngày