In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55 - KQXS POWER

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001024 Thứ bảy, Ngày: 20/04/2024

02 06 35 43 45 47 14
Giá Trị Jackpot 1
41,561,844,600

Giá Trị Jackpot 2
3,325,342,950

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 41,561,844,600
Jackpot 2 5 số + power 0 3,325,342,950
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 670 500.000đ
Giải ba 3 số 15,900 50.000đ

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001023 Thứ năm, Ngày: 18/04/2024

01 21 23 33 43 54 28
Giá Trị Jackpot 1
38,633,758,050

Giá Trị Jackpot 2
3,625,181,100

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,633,758,050
Jackpot 2 5 số + power 1 3,625,181,100
Giải nhất 5 số 18 40 Triệu
Giải nhì 4 số 729 500.000đ
Giải ba 3 số 14,634 50.000đ

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001022 Thứ ba, Ngày: 16/04/2024

03 05 32 40 46 50 37
Giá Trị Jackpot 1
36,274,024,650

Giá Trị Jackpot 2
3,362,988,500

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 36,274,024,650
Jackpot 2 5 số + power 0 3,362,988,500
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 741 500.000đ
Giải ba 3 số 16,464 50.000đ

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001021 Thứ bảy, Ngày: 13/04/2024

29 36 37 38 40 42 46
Giá Trị Jackpot 1
33,007,128,150

Giá Trị Jackpot 2
3,334,125,350

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,007,128,150
Jackpot 2 5 số + power 1 3,334,125,350
Giải nhất 5 số 9 40 Triệu
Giải nhì 4 số 787 500.000đ
Giải ba 3 số 16,665 50.000đ

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

62 11 ngày
13 9 ngày
76 9 ngày
59 8 ngày
87 8 ngày
47 6 ngày
55 6 ngày
64 6 ngày
68 6 ngày
70 6 ngày
83 6 ngày

Miền Bắc

31 17 ngày
76 17 ngày
07 13 ngày
68 12 ngày
02 11 ngày
08 11 ngày
55 11 ngày
97 11 ngày
88 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

47 12 ngày
27 9 ngày
62 9 ngày
43 8 ngày
02 7 ngày
16 7 ngày
57 7 ngày
21 6 ngày
05 5 ngày
09 5 ngày
14 5 ngày
19 5 ngày
32 5 ngày
42 5 ngày