In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55 - KQXS POWER

Kỳ Vé: #000532
12 31 39 41 45 55 34
Giá Trị Jackpot 1
42,744,858,150

Giá Trị Jackpot 2
4,576,375,250

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42,744,858,150
Jackpot 2 5 số + power 0 4,576,375,250
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 523 500.000đ
Giải ba 3 số 12,181 50.000đ
Kỳ Vé: #000531
09 20 22 31 47 52 18
Giá Trị Jackpot 1
40,652,627,700

Giá Trị Jackpot 2
4,343,905,200

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,652,627,700
Jackpot 2 5 số + power 0 4,343,905,200
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 530 500.000đ
Giải ba 3 số 11,531 50.000đ
Kỳ Vé: #000530
05 22 25 43 48 53 18
Giá Trị Jackpot 1
38,752,446,450

Giá Trị Jackpot 2
4,132,773,950

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,752,446,450
Jackpot 2 5 số + power 0 4,132,773,950
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 527 500.000đ
Giải ba 3 số 12,392 50.000đ
Kỳ Vé: #000529
13 15 28 29 32 44 49
Giá Trị Jackpot 1
36,663,441,600

Giá Trị Jackpot 2
36,663,441,600

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 36,663,441,600
Jackpot 2 5 số + power 0 36,663,441,600
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 505 500.000đ
Giải ba 3 số 11,043 50.000đ

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

07 ( 8 ngày )
30 ( 8 ngày )
86 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
23 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
81 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
25 ( 5 ngày )
35 ( 5 ngày )
64 ( 5 ngày )

Miền Bắc

89 ( 14 ngày )
06 ( 13 ngày )
54 ( 12 ngày )
10 ( 11 ngày )
73 ( 11 ngày )
29 ( 10 ngày )
32 ( 9 ngày )
34 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

05 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
53 ( 10 ngày )
55 ( 10 ngày )
85 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
25 ( 8 ngày )
71 ( 8 ngày )
89 ( 7 ngày )
91 ( 7 ngày )