In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55 - KQXS POWER

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000968 Thứ bảy, Ngày: 09/12/2023

06 09 26 27 34 47 41
Giá Trị Jackpot 1
32,990,974,950

Giá Trị Jackpot 2
4,814,957,800

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 32,990,974,950
Jackpot 2 5 số + power 0 4,814,957,800
Giải nhất 5 số 9 40 Triệu
Giải nhì 4 số 619 500.000đ
Giải ba 3 số 11,708 50.000đ

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000967 Thứ năm, Ngày: 07/12/2023

09 13 28 33 50 53 47
Giá Trị Jackpot 1
31,401,323,850

Giá Trị Jackpot 2
4,638,329,900

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31,401,323,850
Jackpot 2 5 số + power 0 4,638,329,900
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 507 500.000đ
Giải ba 3 số 9,651 50.000đ

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000966 Thứ ba, Ngày: 05/12/2023

02 04 19 32 35 39 49
Giá Trị Jackpot 1
50,531,713,500

Giá Trị Jackpot 2
4,482,627,250

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 1 50,531,713,500
Jackpot 2 5 số + power 0 4,482,627,250
Giải nhất 5 số 20 40 Triệu
Giải nhì 4 số 826 500.000đ
Giải ba 3 số 17,445 50.000đ

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000965 Thứ bảy, Ngày: 02/12/2023

01 10 20 37 48 51 54
Giá Trị Jackpot 1
48,458,017,200

Giá Trị Jackpot 2
4,252,216,550

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 48,458,017,200
Jackpot 2 5 số + power 0 4,252,216,550
Giải nhất 5 số 23 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,033 500.000đ
Giải ba 3 số 15,666 50.000đ

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

79 14 ngày
48 12 ngày
04 10 ngày
28 10 ngày
92 10 ngày
64 9 ngày
84 9 ngày
45 7 ngày
73 7 ngày
74 7 ngày

Miền Bắc

95 17 ngày
56 16 ngày
67 13 ngày
03 11 ngày
09 11 ngày
50 10 ngày
70 10 ngày
83 10 ngày
90 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

75 10 ngày
36 8 ngày
01 7 ngày
39 7 ngày
47 7 ngày
49 7 ngày
86 7 ngày
14 6 ngày
15 6 ngày
27 6 ngày
35 6 ngày
60 6 ngày
66 6 ngày
78 6 ngày
96 6 ngày