In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ hai, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 15/04/2024
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 13 23
G.Bảy 200N 292 536
G.Sáu 400N 6946 6400 6351 3097 9394 8815
G.Năm 1Tr 7922 1210
G.Tư 3Tr 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597
G.Ba 10Tr 94213 58888 95364 04717
G.Nhì 15Tr 51304 72318
G.nhất 30Tr 75688 78435
G.ĐB 2Tỷ 208358 049036
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 08/04/2024
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 21 59
G.Bảy 200N 917 738
G.Sáu 400N 0429 8704 6880 4307 7637 3242
G.Năm 1Tr 1827 5053
G.Tư 3Tr 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 43529 53185 82142 62509 79922 14362 10643
G.Ba 10Tr 98065 21526 30371 90203
G.Nhì 15Tr 09657 52560
G.nhất 30Tr 87671 05277
G.ĐB 2Tỷ 727772 905943
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 01/04/2024
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 49 43
G.Bảy 200N 284 334
G.Sáu 400N 8770 3051 3111 2807 8469 4139
G.Năm 1Tr 0174 4910
G.Tư 3Tr 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984
G.Ba 10Tr 83862 98066 72307 89792
G.Nhì 15Tr 82254 28699
G.nhất 30Tr 47579 56300
G.ĐB 2Tỷ 168287 729799
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/032024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 25/03/2024
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 43 28
G.Bảy 200N 083 600
G.Sáu 400N 5545 3082 5134 6970 7025 5048
G.Năm 1Tr 8077 8020
G.Tư 3Tr 59864 69624 04961 40591 74207 99531 37939 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540
G.Ba 10Tr 65054 63724 00984 20834
G.Nhì 15Tr 10518 55891
G.nhất 30Tr 73161 42287
G.ĐB 2Tỷ 225438 112501
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/032024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 18/03/2024
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 30 64
G.Bảy 200N 851 811
G.Sáu 400N 3398 0628 2083 2285 2889 1635
G.Năm 1Tr 1953 4972
G.Tư 3Tr 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064
G.Ba 10Tr 28424 71217 00088 61809
G.Nhì 15Tr 70124 42152
G.nhất 30Tr 42671 38858
G.ĐB 2Tỷ 899284 097850
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/032024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 11/03/2024
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 00 80
G.Bảy 200N 892 846
G.Sáu 400N 7406 8027 3598 9762 2961 7811
G.Năm 1Tr 0519 9612
G.Tư 3Tr 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715
G.Ba 10Tr 32380 42055 72412 63743
G.Nhì 15Tr 33683 73083
G.nhất 30Tr 64553 03384
G.ĐB 2Tỷ 736956 076557
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/032024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 04/03/2024
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 06 93
G.Bảy 200N 139 248
G.Sáu 400N 4896 7609 1155 2372 8945 2337
G.Năm 1Tr 6960 8433
G.Tư 3Tr 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270
G.Ba 10Tr 50161 59565 36912 08140
G.Nhì 15Tr 50009 71461
G.nhất 30Tr 97969 07814
G.ĐB 2Tỷ 851389 302925
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto