In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ hai, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 28/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 28/11/2022
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 66 50
G.Bảy 200N 684 666
G.Sáu 400N 5047 0828 5677 5076 8608 9181
G.Năm 1Tr 3763 6328
G.Tư 3Tr 02046 21974 45184 03211 30021 99142 49061 40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096
G.Ba 10Tr 73030 32643 03888 39639
G.Nhì 15Tr 55154 07571
G.nhất 30Tr 61376 00502
G.ĐB 2Tỷ 771033 557810
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 21/11/2022
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 53 38
G.Bảy 200N 136 625
G.Sáu 400N 5090 9838 3011 4266 1483 6227
G.Năm 1Tr 0358 4595
G.Tư 3Tr 63159 22647 11585 17520 32885 49064 93840 73373 22111 32189 37012 11188 39184 94366
G.Ba 10Tr 92820 03400 26283 55020
G.Nhì 15Tr 24105 07672
G.nhất 30Tr 75694 50967
G.ĐB 2Tỷ 079141 376288
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 14/11/2022
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 18 87
G.Bảy 200N 801 358
G.Sáu 400N 7569 5629 0448 6293 6893 4074
G.Năm 1Tr 8180 8000
G.Tư 3Tr 49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325
G.Ba 10Tr 88895 51652 76971 03266
G.Nhì 15Tr 74618 71757
G.nhất 30Tr 50207 68436
G.ĐB 2Tỷ 071817 974705
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 07/11/2022
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 32 21
G.Bảy 200N 135 676
G.Sáu 400N 6297 3151 9672 8382 1928 4825
G.Năm 1Tr 0041 6481
G.Tư 3Tr 64626 01260 65255 18021 42499 93762 43655 88261 36944 46755 29869 97776 08550 90834
G.Ba 10Tr 94640 37834 51527 87849
G.Nhì 15Tr 27972 37431
G.nhất 30Tr 03101 77913
G.ĐB 2Tỷ 307809 771195
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 31/102022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 31/10/2022
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 59 37
G.Bảy 200N 808 749
G.Sáu 400N 0410 3313 2453 0240 4795 1514
G.Năm 1Tr 7360 2484
G.Tư 3Tr 61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582
G.Ba 10Tr 28852 56385 21428 63358
G.Nhì 15Tr 52636 51857
G.nhất 30Tr 20960 33851
G.ĐB 2Tỷ 268682 783630
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/102022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 24/10/2022
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 80 94
G.Bảy 200N 378 726
G.Sáu 400N 3441 1602 8071 7284 6608 1646
G.Năm 1Tr 8756 1063
G.Tư 3Tr 12633 22267 65292 11167 07586 10000 87806 36984 62749 35919 08615 96569 95084 47473
G.Ba 10Tr 57510 91767 59400 20757
G.Nhì 15Tr 62470 81764
G.nhất 30Tr 81930 20653
G.ĐB 2Tỷ 358287 493305
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/102022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 17/10/2022
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 50 51
G.Bảy 200N 672 046
G.Sáu 400N 3741 8117 8665 4739 6118 7678
G.Năm 1Tr 4014 7107
G.Tư 3Tr 24315 96607 96150 93376 62568 61190 68578 89083 72529 16053 50891 38943 00398 15995
G.Ba 10Tr 24442 97294 04288 61066
G.Nhì 15Tr 40397 90316
G.nhất 30Tr 94712 19469
G.ĐB 2Tỷ 936589 594322
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Tải App Xổ Số