In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Đồng Tháp, XSDT Ngày 05/07/2021

Thống kê Xổ Số Đồng Tháp - Xổ số Miền Nam đến Ngày 05/07/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

03 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93     27 lần
85     21 lần
26     17 lần
20     16 lần
79     16 lần
18     13 lần
50     12 lần
19     11 lần
54     11 lần
68     11 lần
12     10 lần
36     10 lần
61     10 lần
87     10 lần
28     9 lần
37     9 lần
63     9 lần
78     9 lần
92     9 lần
14     8 lần
55     8 lần
64     8 lần
21     7 lần
43     7 lần
75     7 lần
81     7 lần
90     7 lần
94     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

70 4 Lần Không tăng
10 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Không tăng
00 2 Lần Không tăng
03 2 Lần Tăng 1
06 2 Lần Tăng 1
17 2 Lần Tăng 1
22 2 Lần Không tăng
24 2 Lần Không tăng
27 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Tăng 1
41 2 Lần Không tăng
46 2 Lần Tăng 1
48 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Tăng 1
62 2 Lần Tăng 1
67 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
89 2 Lần Không tăng
91 2 Lần Tăng 1
96 2 Lần Tăng 1
97 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

30 5 Lần Không tăng
96 5 Lần Tăng 2
10 4 Lần Không tăng
11 4 Lần Tăng 1
24 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Tăng 2
70 4 Lần Không tăng
72 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Tăng 1
82 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

10 11 Lần Không tăng
30 11 Lần Không tăng
82 11 Lần Giảm 1
84 11 Lần Giảm 1
04 10 Lần Không tăng
06 10 Lần Tăng 1
32 9 Lần Không tăng
47 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Không tăng
96 9 Lần Tăng 2

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 11 Lần 4
8 Lần 2
1 8 Lần 1
9 Lần 1
2 10 Lần 6
10 Lần 4
3 9 Lần 3
9 Lần 2
4 5 Lần 0
11 Lần 7
5 6 Lần 2
8 Lần 2
6 12 Lần 7
8 Lần 0
7 11 Lần 1
8 Lần 0
8 7 Lần 2
9 Lần 4
9 11 Lần 2

Tải App Xổ Số