Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Chủ nhật, Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/102023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 01/10/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 65 97 46
G.Bảy 200N 493 841 105
G.Sáu 400N 1659 6257 1209 1867 3645 0309 0123 6417 3535
G.Năm 1Tr 9769 5229 5411
G.Tư 3Tr 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594
G.Ba 10Tr 04701 46251 98972 59878 77334 25044
G.Nhì 15Tr 45150 29338 75749
G.nhất 30Tr 74958 90208 57908
G.ĐB 2Tỷ 331524 417218 836329
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 24/09/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 45 77 63
G.Bảy 200N 093 294 616
G.Sáu 400N 2182 1412 8738 4650 8285 2902 8577 7377 0001
G.Năm 1Tr 5336 7260 0364
G.Tư 3Tr 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370
G.Ba 10Tr 49117 96866 14351 84767 72731 23697
G.Nhì 15Tr 96588 89762 95855
G.nhất 30Tr 33842 08803 65110
G.ĐB 2Tỷ 364275 023054 848314
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 17/09/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 04 22 06
G.Bảy 200N 336 071 606
G.Sáu 400N 3633 2647 5948 4152 2429 5621 8903 3533 7844
G.Năm 1Tr 5009 1398 7558
G.Tư 3Tr 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875
G.Ba 10Tr 54129 21534 94867 03750 42661 04833
G.Nhì 15Tr 67953 73129 02030
G.nhất 30Tr 50028 61640 36506
G.ĐB 2Tỷ 025671 276788 179674
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 10/09/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 78 20 34
G.Bảy 200N 787 873 115
G.Sáu 400N 7106 9428 0892 1788 8417 8435 8561 6810 9211
G.Năm 1Tr 7363 3413 7442
G.Tư 3Tr 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274
G.Ba 10Tr 41258 55604 65371 95959 77292 36754
G.Nhì 15Tr 29176 04503 22605
G.nhất 30Tr 77165 32354 99027
G.ĐB 2Tỷ 321036 936350 643539
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 03/09/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 38 52 10
G.Bảy 200N 280 457 649
G.Sáu 400N 9871 9191 3367 4438 2920 1320 3684 8712 8169
G.Năm 1Tr 0113 4029 6810
G.Tư 3Tr 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832
G.Ba 10Tr 30046 43116 27456 62422 86811 67224
G.Nhì 15Tr 51247 87630 55648
G.nhất 30Tr 96867 72627 32200
G.ĐB 2Tỷ 555275 020954 274909
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 27/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 27/08/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 53 47 73
G.Bảy 200N 557 845 629
G.Sáu 400N 4961 7786 4653 1918 1708 0089 9104 8228 0153
G.Năm 1Tr 8517 6668 5556
G.Tư 3Tr 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048
G.Ba 10Tr 62813 17981 88392 11932 37443 21915
G.Nhì 15Tr 53231 28064 57460
G.nhất 30Tr 67515 06178 97224
G.ĐB 2Tỷ 842075 131029 650472
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 20/08/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 83 80 73
G.Bảy 200N 376 340 951
G.Sáu 400N 4620 8207 5589 3868 0945 0456 7628 1160 7906
G.Năm 1Tr 1007 9393 1153
G.Tư 3Tr 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185
G.Ba 10Tr 58606 42461 51688 50023 11039 31779
G.Nhì 15Tr 43731 68965 40120
G.nhất 30Tr 05699 94280 16275
G.ĐB 2Tỷ 996311 817932 368137
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Tải App Xổ Số