In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp

XSMT Chủ nhật, Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 16/06/2024
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 65 42 15
G.Bảy 200N 913 620 156
G.Sáu 400N 7291 9110 4347 2633 6973 9013 5343 3045 4773
G.Năm 1Tr 8687 4876 3378
G.Tư 3Tr 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818
G.Ba 10Tr 57410 75164 43477 49775 14644 39315
G.Nhì 15Tr 01575 37145 41847
G.nhất 30Tr 70700 88134 27672
G.ĐB 2Tỷ 756893 168831 798207
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 09/06/2024
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 80 22 74
G.Bảy 200N 601 937 726
G.Sáu 400N 5174 4831 7900 0050 8918 5702 5730 3203 8573
G.Năm 1Tr 3049 2747 4655
G.Tư 3Tr 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566
G.Ba 10Tr 16146 74631 87560 34287 72412 13051
G.Nhì 15Tr 79776 62907 44509
G.nhất 30Tr 46362 68310 95420
G.ĐB 2Tỷ 831147 720703 083627
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/062024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 02/06/2024
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 75 34 12
G.Bảy 200N 500 422 565
G.Sáu 400N 2660 2462 4712 9123 8720 3539 5624 7222 3866
G.Năm 1Tr 4437 8751 3984
G.Tư 3Tr 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199
G.Ba 10Tr 82225 54440 58346 75275 22618 08378
G.Nhì 15Tr 04812 61804 27580
G.nhất 30Tr 85768 55513 84990
G.ĐB 2Tỷ 356024 084132 107816
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/052024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 26/05/2024
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 57 79 36
G.Bảy 200N 157 285 405
G.Sáu 400N 1484 7258 6490 5196 3481 3243 3776 6702 5742
G.Năm 1Tr 0956 8751 6215
G.Tư 3Tr 11583 87566 76870 30662 53813 12241 67032 98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512 70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356
G.Ba 10Tr 16117 01829 02839 96116 74690 21801
G.Nhì 15Tr 99145 85452 90756
G.nhất 30Tr 88351 83429 44949
G.ĐB 2Tỷ 306035 051987 255020
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 19/052024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 19/05/2024
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 45 39 06
G.Bảy 200N 065 425 573
G.Sáu 400N 8325 7038 7818 7919 3574 2056 7090 6133 8510
G.Năm 1Tr 6295 3538 9792
G.Tư 3Tr 43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188
G.Ba 10Tr 93142 44156 58839 94058 89275 95067
G.Nhì 15Tr 99655 38556 14112
G.nhất 30Tr 85188 15570 49802
G.ĐB 2Tỷ 979256 298117 839184
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/052024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 12/05/2024
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 80 42 23
G.Bảy 200N 500 422 225
G.Sáu 400N 3517 2598 9571 6759 1156 1636 1667 5119 8554
G.Năm 1Tr 1009 4966 1904
G.Tư 3Tr 95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532
G.Ba 10Tr 15218 85265 41565 29865 15442 17891
G.Nhì 15Tr 36444 76408 56286
G.nhất 30Tr 31072 39521 12096
G.ĐB 2Tỷ 643774 293762 756179
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 05/052024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 05/05/2024
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 03 99 89
G.Bảy 200N 464 662 712
G.Sáu 400N 2328 3434 2479 5891 0155 9660 8549 0719 6344
G.Năm 1Tr 2768 2433 2616
G.Tư 3Tr 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178
G.Ba 10Tr 29451 20215 78645 26516 55215 82410
G.Nhì 15Tr 67574 51587 41357
G.nhất 30Tr 81306 93932 81902
G.ĐB 2Tỷ 942752 300892 992050
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto