In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ sáu, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 25/11/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 56 52
G.Bảy 200N 569 289
G.Sáu 400N 3658 2292 8688 8776 8152 9495
G.Năm 1Tr 6272 4338
G.Tư 3Tr 26588 44968 69425 36209 18318 91314 42016 85955 50963 10331 58302 08171 79632 47937
G.Ba 10Tr 67561 34316 94075 07083
G.Nhì 15Tr 06919 60144
G.nhất 30Tr 67261 65456
G.ĐB 2Tỷ 738250 849005
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 18/11/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 84 66
G.Bảy 200N 213 196
G.Sáu 400N 0193 0202 3813 6572 1332 6505
G.Năm 1Tr 2275 7944
G.Tư 3Tr 11359 78817 69996 30274 18949 28910 78888 78975 36015 84287 43187 70539 52457 45833
G.Ba 10Tr 81946 08823 54483 97529
G.Nhì 15Tr 51129 19448
G.nhất 30Tr 53838 69162
G.ĐB 2Tỷ 051264 959715
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 11/11/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 03 52
G.Bảy 200N 250 753
G.Sáu 400N 9914 5265 1712 1753 8052 0482
G.Năm 1Tr 1330 8161
G.Tư 3Tr 66710 51506 48821 39451 40226 03677 83279 53490 68163 04949 12615 79189 66308 47809
G.Ba 10Tr 27678 62572 09930 81797
G.Nhì 15Tr 20200 70569
G.nhất 30Tr 36323 97019
G.ĐB 2Tỷ 793827 662228
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/112022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 04/11/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 95 78
G.Bảy 200N 404 710
G.Sáu 400N 6278 8602 3181 7893 1923 4327
G.Năm 1Tr 9973 9998
G.Tư 3Tr 98250 65705 39005 35829 02665 86640 49781 52899 13238 74865 04566 20497 44192 81112
G.Ba 10Tr 16905 01207 76558 98192
G.Nhì 15Tr 41186 46938
G.nhất 30Tr 54541 15280
G.ĐB 2Tỷ 426461 136847
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 28/102022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 28/10/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 46 08
G.Bảy 200N 915 160
G.Sáu 400N 0790 7490 5063 9530 4853 9393
G.Năm 1Tr 8553 5668
G.Tư 3Tr 83333 37976 32697 91482 66056 09730 46139 95213 95100 78449 93542 56387 69821 42517
G.Ba 10Tr 90069 52103 96699 02111
G.Nhì 15Tr 64546 61656
G.nhất 30Tr 23446 77447
G.ĐB 2Tỷ 303758 132304
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/102022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 21/10/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 32 24
G.Bảy 200N 542 411
G.Sáu 400N 5864 4415 0218 3032 8153 0991
G.Năm 1Tr 8101 5047
G.Tư 3Tr 86828 10605 94454 78090 21596 54326 74975 77180 89761 46841 75261 55025 93535 93257
G.Ba 10Tr 99182 55151 59231 38946
G.Nhì 15Tr 15877 07936
G.nhất 30Tr 25969 87825
G.ĐB 2Tỷ 193067 997754
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/102022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 14/10/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 75 69
G.Bảy 200N 751 170
G.Sáu 400N 1666 2352 1728 2748 9081 5368
G.Năm 1Tr 8419 0630
G.Tư 3Tr 56910 34645 25986 94724 36447 77354 19390 74319 46551 41930 95758 23839 19240 34317
G.Ba 10Tr 64206 05402 04226 93593
G.Nhì 15Tr 68845 53910
G.nhất 30Tr 52928 46016
G.ĐB 2Tỷ 747877 749535
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Tải App Xổ Số