In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ sáu, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/122023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 08/12/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 81 18
G.Bảy 200N 591 934
G.Sáu 400N 7617 7799 7518 5479 8848 9073
G.Năm 1Tr 8648 3613
G.Tư 3Tr 88933 72830 20116 41307 35758 06419 91771 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905
G.Ba 10Tr 58543 31638 72162 83589
G.Nhì 15Tr 21293 98326
G.nhất 30Tr 37067 89123
G.ĐB 2Tỷ 433233 435861
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/122023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 01/12/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 54 44
G.Bảy 200N 558 645
G.Sáu 400N 9746 3315 8741 5285 9513 4584
G.Năm 1Tr 1964 3913
G.Tư 3Tr 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309
G.Ba 10Tr 49124 06927 02140 42326
G.Nhì 15Tr 07057 01620
G.nhất 30Tr 71307 99789
G.ĐB 2Tỷ 331504 000736
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/112023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 24/11/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 51 68
G.Bảy 200N 579 396
G.Sáu 400N 8164 9767 4765 6578 0864 0081
G.Năm 1Tr 4192 6179
G.Tư 3Tr 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164
G.Ba 10Tr 39137 43103 25955 65598
G.Nhì 15Tr 60559 29994
G.nhất 30Tr 09153 02870
G.ĐB 2Tỷ 420075 419588
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/112023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 17/11/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 24 15
G.Bảy 200N 042 056
G.Sáu 400N 6337 8900 4387 3378 4255 1495
G.Năm 1Tr 5435 0734
G.Tư 3Tr 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464
G.Ba 10Tr 48404 22645 52425 91935
G.Nhì 15Tr 64023 90147
G.nhất 30Tr 27890 10094
G.ĐB 2Tỷ 724015 829996
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/112023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 10/11/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 89 99
G.Bảy 200N 640 546
G.Sáu 400N 1459 8272 0599 3367 1962 7865
G.Năm 1Tr 0615 0341
G.Tư 3Tr 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726
G.Ba 10Tr 78323 14491 07079 67310
G.Nhì 15Tr 10100 75911
G.nhất 30Tr 91473 08005
G.ĐB 2Tỷ 123076 317566
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/112023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 03/11/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 21 29
G.Bảy 200N 390 462
G.Sáu 400N 6866 2789 3577 5047 5268 7271
G.Năm 1Tr 7860 5929
G.Tư 3Tr 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215
G.Ba 10Tr 31462 75749 49053 09210
G.Nhì 15Tr 05889 72188
G.nhất 30Tr 10173 31696
G.ĐB 2Tỷ 851265 659770
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 27/102023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 27/10/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 18 64
G.Bảy 200N 357 256
G.Sáu 400N 5918 2197 2810 6789 2905 2027
G.Năm 1Tr 5694 1070
G.Tư 3Tr 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158
G.Ba 10Tr 96319 24381 08192 80483
G.Nhì 15Tr 30972 01523
G.nhất 30Tr 38029 58438
G.ĐB 2Tỷ 483117 037217
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto