In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ sáu, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/052024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 24/05/2024
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 74 72
G.Bảy 200N 665 512
G.Sáu 400N 0706 8808 1079 2272 0302 2313
G.Năm 1Tr 1608 5712
G.Tư 3Tr 14228 29117 07704 35411 64460 03950 83393 74442 03039 79493 02131 84448 48641 95921
G.Ba 10Tr 23283 44032 53581 78232
G.Nhì 15Tr 60762 95710
G.nhất 30Tr 46296 24585
G.ĐB 2Tỷ 397150 052482
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/052024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 17/05/2024
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 29 93
G.Bảy 200N 313 403
G.Sáu 400N 1291 5420 3132 3972 5138 3608
G.Năm 1Tr 0656 2903
G.Tư 3Tr 02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760 26144 19889 24927 37656 23717 11012 04227
G.Ba 10Tr 79853 74178 52537 14967
G.Nhì 15Tr 82005 46895
G.nhất 30Tr 12522 17518
G.ĐB 2Tỷ 184332 886604
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/052024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 10/05/2024
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 30 68
G.Bảy 200N 606 183
G.Sáu 400N 2250 3579 0272 0741 1034 8006
G.Năm 1Tr 1064 3109
G.Tư 3Tr 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056
G.Ba 10Tr 13160 86203 48617 24844
G.Nhì 15Tr 61433 37606
G.nhất 30Tr 30685 81486
G.ĐB 2Tỷ 633242 835554
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/052024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 03/05/2024
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 01 16
G.Bảy 200N 131 256
G.Sáu 400N 6435 6083 2722 6457 0743 7041
G.Năm 1Tr 0937 1583
G.Tư 3Tr 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
G.Ba 10Tr 58227 33099 44252 28015
G.Nhì 15Tr 56584 31911
G.nhất 30Tr 14133 41117
G.ĐB 2Tỷ 371175 920918
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 26/04/2024
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 96 31
G.Bảy 200N 211 540
G.Sáu 400N 4331 8371 3728 1994 7899 0535
G.Năm 1Tr 7893 3718
G.Tư 3Tr 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
G.Ba 10Tr 31376 25991 47667 96890
G.Nhì 15Tr 93323 88618
G.nhất 30Tr 22425 76120
G.ĐB 2Tỷ 585889 780439
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 19/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 19/04/2024
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 87 30
G.Bảy 200N 360 604
G.Sáu 400N 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G.Năm 1Tr 8515 1437
G.Tư 3Tr 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G.Ba 10Tr 10796 68413 86811 87469
G.Nhì 15Tr 85777 62139
G.nhất 30Tr 58683 98096
G.ĐB 2Tỷ 147991 231269
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/042024

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 12/04/2024
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 30 57
G.Bảy 200N 654 827
G.Sáu 400N 5428 1951 4100 4136 4720 1163
G.Năm 1Tr 4928 2465
G.Tư 3Tr 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
G.Ba 10Tr 91108 96333 01238 79710
G.Nhì 15Tr 54143 80946
G.nhất 30Tr 25210 60755
G.ĐB 2Tỷ 403367 465562
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto