In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ hai, 25/01/202119,05,88,5500157
Chủ nhật, 24/01/202156,53,26,7445883
Thứ bảy, 23/01/202130,22,81,9657860
Thứ sáu, 22/01/202199,66,79,8609264
Thứ năm, 21/01/202178,07,44,6621331
Thứ tư, 20/01/202168,37,41,9160545
Thứ ba, 19/01/202167,96,55,5223677
Thứ hai, 18/01/202159,13,69,2392549
Chủ nhật, 17/01/202143,98,97,8755095
Thứ bảy, 16/01/202115,76,85,7112046
Thứ sáu, 15/01/202113,33,47,5868285
Thứ năm, 14/01/202160,04,10,9551338
Thứ tư, 13/01/202113,35,71,9902769
Thứ ba, 12/01/202192,77,82,5616592
Thứ hai, 11/01/202141,07,60,3505507
Chủ nhật, 10/01/202154,95,68,2948146
Thứ bảy, 09/01/202154,40,02,1782064
Thứ sáu, 08/01/202130,00,77,6100726
Thứ năm, 07/01/202162,93,15,3409854
Thứ tư, 06/01/202112,08,46,3290402
Thứ ba, 05/01/202109,24,70,8319376
Thứ hai, 04/01/202139,14,63,7142988
Chủ nhật, 03/01/202116,59,91,2543132
Thứ bảy, 02/01/202168,19,29,1220681
Thứ sáu, 01/01/202181,14,08,1178885
Thứ năm, 31/12/202011,08,00,6942050
Thứ tư, 30/12/202012,77,35,8657905
Thứ ba, 29/12/202045,06,39,1763111
Thứ hai, 28/12/202070,06,44,8407690
Chủ nhật, 27/12/202031,33,58,1985971

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

07 ( 8 ngày )
30 ( 8 ngày )
86 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
23 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
81 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
25 ( 5 ngày )
35 ( 5 ngày )
64 ( 5 ngày )

Miền Bắc

89 ( 14 ngày )
06 ( 13 ngày )
54 ( 12 ngày )
10 ( 11 ngày )
73 ( 11 ngày )
29 ( 10 ngày )
32 ( 9 ngày )
34 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

05 ( 12 ngày )
73 ( 11 ngày )
53 ( 10 ngày )
55 ( 10 ngày )
85 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
25 ( 8 ngày )
71 ( 8 ngày )
89 ( 7 ngày )
91 ( 7 ngày )