In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ tư, 05/05/202156,90,15,5383866
Thứ ba, 04/05/202185,49,24,9809580
Thứ hai, 03/05/202161,16,83,4751925
Chủ nhật, 02/05/202176,34,85,1376578
Thứ bảy, 01/05/202189,15,48,5705365
Thứ sáu, 30/04/202109,80,02,7996736
Thứ năm, 29/04/202176,42,11,5721916
Thứ tư, 28/04/202115,23,60,0591213
Thứ ba, 27/04/202176,67,46,2749333
Thứ hai, 26/04/202183,96,78,6816252
Chủ nhật, 25/04/202141,07,91,3673278
Thứ bảy, 24/04/202144,72,98,1321177
Thứ sáu, 23/04/202111,81,47,6898860
Thứ năm, 22/04/202184,79,49,6856292
Thứ tư, 21/04/202134,32,90,2184355
Thứ ba, 20/04/202110,47,59,3705475
Thứ hai, 19/04/202166,37,86,8081365
Chủ nhật, 18/04/202108,56,62,3089500
Thứ bảy, 17/04/202164,95,10,5210780
Thứ sáu, 16/04/202124,63,21,1499789
Thứ năm, 15/04/202161,32,56,6290982
Thứ tư, 14/04/202139,80,82,3874295
Thứ ba, 13/04/202197,74,36,2129405
Thứ hai, 12/04/202170,97,16,8886039
Chủ nhật, 11/04/202187,80,83,2329013
Thứ bảy, 10/04/202186,54,27,6485313
Thứ sáu, 09/04/202193,83,95,7152070
Thứ năm, 08/04/202111,03,47,8663904
Thứ tư, 07/04/202113,70,81,5697675
Thứ ba, 06/04/202144,45,01,7494659

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

21 ( 11 ngày )
86 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
27 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )
83 ( 7 ngày )
14 ( 6 ngày )
60 ( 6 ngày )
61 ( 6 ngày )
64 ( 6 ngày )
65 ( 6 ngày )

Miền Bắc

18 ( 14 ngày )
77 ( 11 ngày )
55 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
14 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
62 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
04 ( 7 ngày )
30 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

94 ( 11 ngày )
42 ( 9 ngày )
95 ( 9 ngày )
63 ( 8 ngày )
73 ( 8 ngày )
17 ( 7 ngày )
13 ( 6 ngày )
24 ( 6 ngày )
54 ( 6 ngày )