In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ bảy, 18/09/202136,83,39,1793901
Thứ sáu, 17/09/202141,75,29,7835330
Thứ năm, 16/09/202139,23,97,1912093
Thứ tư, 15/09/202114,12,39,4204965
Thứ ba, 14/09/202108,71,52,4932159
Thứ hai, 13/09/202183,09,99,3295548
Chủ nhật, 12/09/202151,73,00,4723349
Thứ bảy, 11/09/202113,51,11,1926654
Thứ sáu, 10/09/202111,19,76,6004529
Thứ năm, 09/09/202131,71,84,7863724
Thứ tư, 08/09/202107,29,99,5114938
Thứ ba, 07/09/202115,70,04,6810765
Thứ hai, 06/09/202171,02,19,6587728
Chủ nhật, 05/09/202110,21,51,1117061
Thứ bảy, 04/09/202138,80,06,3529855
Thứ sáu, 03/09/202124,09,27,1911660
Thứ năm, 02/09/202127,09,41,9077764
Thứ tư, 01/09/202106,71,56,8574627
Thứ ba, 31/08/202196,45,24,5549620
Thứ hai, 30/08/202148,45,32,7483986
Chủ nhật, 29/08/202167,96,20,8158755
Thứ bảy, 28/08/202130,80,98,7450509
Thứ sáu, 27/08/202127,99,95,5869159
Thứ năm, 26/08/202191,88,84,2888678
Thứ tư, 25/08/202127,83,30,9060589
Thứ ba, 24/08/202111,46,65,2458389
Thứ hai, 23/08/202150,45,44,6858391
Chủ nhật, 22/08/202170,66,63,8398711
Thứ bảy, 21/08/202156,41,12,2869157
Thứ sáu, 20/08/202170,41,17,7104793

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

85 ( 15 ngày )
49 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
33 ( 9 ngày )
05 ( 8 ngày )
65 ( 8 ngày )
71 ( 7 ngày )
94 ( 7 ngày )
04 ( 6 ngày )
10 ( 6 ngày )
15 ( 6 ngày )
22 ( 6 ngày )
34 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
68 ( 6 ngày )

Miền Bắc

20 ( 18 ngày )
33 ( 13 ngày )
56 ( 11 ngày )
69 ( 11 ngày )
18 ( 10 ngày )
87 ( 10 ngày )
24 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
86 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

06 ( 23 ngày )
14 ( 11 ngày )
69 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
28 ( 8 ngày )
33 ( 8 ngày )
08 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày )
72 ( 6 ngày )
73 ( 6 ngày )
94 ( 6 ngày )
97 ( 6 ngày )