In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D PRO - KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00405 Thứ bảy, Ngày: 20/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
213 707 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
582 491 802 371
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
469 814 541 265 353 090
6
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
409 652 803 775 411 615 666 979
4
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
43
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
608
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,826
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00404 Thứ năm, Ngày: 18/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
109 661 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
818 708 016 907
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
713 346 673 851 553 307
5
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
330 318 111 510 880 011 381 134
14
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
61
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
665
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,890
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00403 Thứ ba, Ngày: 16/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
598 004 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
016 277 022 489
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
807 358 380 556 362 268
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
366 944 844 355 282 722 608 257
12
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
57
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
445
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,892
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00402 Thứ bảy, Ngày: 13/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
105 460 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
358 325 624 888
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
977 340 489 725 564 824
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
775 719 811 861 293 899 418 419
20
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
58
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
511
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,124
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

62 11 ngày
13 9 ngày
76 9 ngày
59 8 ngày
87 8 ngày
47 6 ngày
55 6 ngày
64 6 ngày
68 6 ngày
70 6 ngày
83 6 ngày

Miền Bắc

31 17 ngày
76 17 ngày
07 13 ngày
68 12 ngày
02 11 ngày
08 11 ngày
55 11 ngày
97 11 ngày
88 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

47 12 ngày
27 9 ngày
62 9 ngày
43 8 ngày
02 7 ngày
16 7 ngày
57 7 ngày
21 6 ngày
05 5 ngày
09 5 ngày
14 5 ngày
19 5 ngày
32 5 ngày
42 5 ngày