Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D PRO - KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00442 Thứ ba, Ngày: 16/07/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
995 012 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
692 612 462 478
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
012 253 303 960 704 496
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
643 392 402 336 568 165 564 159
7
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
37
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
500
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,467
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00441 Thứ bảy, Ngày: 13/07/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
744 801 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
420 054 771 455
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
535 056 681 130 305 112
6
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
043 557 817 115 540 173 398 281
4
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
33
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
433
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,805
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00440 Thứ năm, Ngày: 11/07/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
412 171 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
688 954 294 084
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
914 631 253 308 468 244
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
967 557 823 190 832 444 450 940
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
46
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
707
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,793
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00439 Thứ ba, Ngày: 09/07/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
722 042 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
134 223 558 822
4
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
151 833 371 252 251 522
8
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
170 260 212 286 766 951 637 251
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
71
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
521
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,675
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

76 16 ngày
12 10 ngày
75 10 ngày
13 8 ngày
19 7 ngày
24 7 ngày
59 7 ngày
28 6 ngày
30 6 ngày
33 6 ngày
56 6 ngày
62 6 ngày
89 6 ngày

Miền Bắc

38 13 ngày
90 12 ngày
08 11 ngày
61 11 ngày
77 10 ngày
92 10 ngày
56 9 ngày
75 9 ngày
04 8 ngày
42 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

24 13 ngày
12 11 ngày
49 9 ngày
40 8 ngày
44 8 ngày
45 8 ngày
70 8 ngày
22 7 ngày
65 6 ngày
88 6 ngày