In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - XSMT, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung

Chủ nhật
21/04/2024
Thừa T. Huế
03 - 86
Khánh Hòa
71 - 82
Kon Tum
48 - 95
Thứ bảy
20/04/2024
Đà Nẵng
76 - 56
Quảng Ngãi
76 - 33
Đắk Nông
52 - 10
Thứ sáu
19/04/2024
Gia Lai
87 - 91
Ninh Thuận
30 - 69
Thứ năm
18/04/2024
Bình Định
25 - 66
Quảng Trị
64 - 54
Quảng Bình
17 - 49
Thứ tư
17/04/2024
Đà Nẵng
66 - 24
Khánh Hòa
31 - 34
Thứ ba
16/04/2024
Đắk Lắk
42 - 04
Quảng Nam
00 - 78
Thứ hai
15/04/2024
Thừa T. Huế
13 - 58
Phú Yên
23 - 36
Chủ nhật
14/04/2024
Thừa T. Huế
34 - 55
Khánh Hòa
01 - 05
Kon Tum
86 - 22
Thứ bảy
13/04/2024
Đà Nẵng
15 - 91
Quảng Ngãi
33 - 61
Đắk Nông
95 - 29
Thứ sáu
12/04/2024
Gia Lai
30 - 67
Ninh Thuận
57 - 62
Thứ năm
11/04/2024
Bình Định
40 - 81
Quảng Trị
84 - 01
Quảng Bình
50 - 76
Thứ tư
10/04/2024
Đà Nẵng
22 - 06
Khánh Hòa
22 - 14
Thứ ba
09/04/2024
Đắk Lắk
32 - 61
Quảng Nam
14 - 81
Thứ hai
08/04/2024
Thừa T. Huế
21 - 72
Phú Yên
59 - 43
Chủ nhật
07/04/2024
Thừa T. Huế
11 - 53
Khánh Hòa
78 - 81
Kon Tum
80 - 50
Thứ bảy
06/04/2024
Đà Nẵng
04 - 16
Quảng Ngãi
38 - 11
Đắk Nông
93 - 05
Thứ sáu
05/04/2024
Gia Lai
95 - 76
Ninh Thuận
74 - 48
Thứ năm
04/04/2024
Bình Định
41 - 26
Quảng Trị
82 - 07
Quảng Bình
23 - 60
Thứ tư
03/04/2024
Đà Nẵng
50 - 65
Khánh Hòa
70 - 16
Thứ ba
02/04/2024
Đắk Lắk
07 - 10
Quảng Nam
66 - 47
Thứ hai
01/04/2024
Thừa T. Huế
49 - 87
Phú Yên
43 - 99
Chủ nhật
31/03/2024
Thừa T. Huế
45 - 00
Khánh Hòa
82 - 15
Kon Tum
12 - 56
Thứ bảy
30/03/2024
Đà Nẵng
09 - 93
Quảng Ngãi
08 - 52
Đắk Nông
26 - 86
Thứ sáu
29/03/2024
Gia Lai
23 - 88
Ninh Thuận
26 - 81
Thứ năm
28/03/2024
Bình Định
93 - 83
Quảng Trị
33 - 67
Quảng Bình
56 - 55
Thứ tư
27/03/2024
Đà Nẵng
92 - 22
Khánh Hòa
83 - 26
Thứ ba
26/03/2024
Đắk Lắk
81 - 00
Quảng Nam
91 - 51
Thứ hai
25/03/2024
Thừa T. Huế
43 - 38
Phú Yên
28 - 01
Chủ nhật
24/03/2024
Thừa T. Huế
26 - 35
Khánh Hòa
16 - 94
Kon Tum
90 - 87
Thứ bảy
23/03/2024
Đà Nẵng
88 - 53
Quảng Ngãi
30 - 11
Đắk Nông
01 - 64

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

62 10 ngày
04 8 ngày
13 8 ngày
76 8 ngày
59 7 ngày
87 7 ngày
90 7 ngày
91 7 ngày
23 5 ngày
25 5 ngày
47 5 ngày
55 5 ngày
64 5 ngày
68 5 ngày
70 5 ngày
83 5 ngày

Miền Bắc

31 17 ngày
76 17 ngày
07 13 ngày
68 12 ngày
02 11 ngày
08 11 ngày
55 11 ngày
97 11 ngày
88 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

47 12 ngày
27 9 ngày
62 9 ngày
43 8 ngày
02 7 ngày
16 7 ngày
57 7 ngày
21 6 ngày
05 5 ngày
09 5 ngày
14 5 ngày
19 5 ngày
32 5 ngày
42 5 ngày