In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Bình Phước, XSBP Ngày 03/07/2021

Thống kê Xổ Số Bình Phước - Xổ số Miền Nam đến Ngày 03/07/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

13 3 Ngày - 5 lần
12 2 Ngày - 3 lần
35 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

23     41 lần
17     28 lần
74     25 lần
89     23 lần
94     21 lần
91     19 lần
57     18 lần
47     16 lần
05     15 lần
49     15 lần
52     15 lần
02     13 lần
19     13 lần
20     13 lần
10     12 lần
28     12 lần
67     12 lần
09     11 lần
06     10 lần
79     10 lần
01     9 lần
50     9 lần
58     9 lần
83     9 lần
99     9 lần
08     8 lần
11     8 lần
27     8 lần
30     8 lần
64     8 lần
65     8 lần
90     8 lần
24     7 lần
32     7 lần
36     7 lần
72     7 lần
80     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

13 6 Lần Tăng 3
22 4 Lần Không tăng
12 3 Lần Tăng 2
42 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Tăng 1
60 3 Lần Không tăng
63 3 Lần Tăng 2
66 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 6 Lần Tăng 2
35 6 Lần Tăng 1
22 5 Lần Không tăng
41 5 Lần Không tăng
42 5 Lần Giảm 1
51 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

04 13 Lần Không tăng
48 13 Lần Không tăng
41 12 Lần Tăng 1
13 11 Lần Tăng 3
26 10 Lần Không tăng
39 10 Lần Tăng 1
37 9 Lần Không tăng
51 9 Lần Tăng 1
59 9 Lần Không tăng
62 9 Lần Tăng 1
85 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
3 Lần 0
0 5 Lần 1
10 Lần 2
1 10 Lần 2
6 Lần 2
2 14 Lần 4
10 Lần 3
3 12 Lần 3
13 Lần 2
4 7 Lần 0
13 Lần 6
5 12 Lần 5
14 Lần 2
6 8 Lần 2
6 Lần 0
7 6 Lần 2
7 Lần 2
8 8 Lần 2
8 Lần 3
9 8 Lần 3

Tải App Xổ Số