In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 - KQXS 6X36

02 12 15 17 18 20
01 08 11 22 25 36
06 22 24 26 27 32
09 14 28 34 35 36
05 13 15 29 33 34
02 05 10 21 23 32
03 07 09 28 30 36
03 11 12 17 19 34
05 08 09 19 25 31
06 11 14 19 23 33
03 04 09 12 20 34
01 15 22 24 28 32
02 08 17 28 32 35
04 14 15 18 33 36
01 09 13 15 23 24

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

85 ( 15 ngày )
49 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
33 ( 9 ngày )
05 ( 8 ngày )
65 ( 8 ngày )
71 ( 7 ngày )
94 ( 7 ngày )
04 ( 6 ngày )
10 ( 6 ngày )
15 ( 6 ngày )
22 ( 6 ngày )
34 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
68 ( 6 ngày )

Miền Bắc

20 ( 19 ngày )
33 ( 14 ngày )
87 ( 11 ngày )
24 ( 10 ngày )
16 ( 9 ngày )
22 ( 9 ngày )
68 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
54 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

06 ( 23 ngày )
14 ( 11 ngày )
69 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
28 ( 8 ngày )
33 ( 8 ngày )
08 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày )
72 ( 6 ngày )
73 ( 6 ngày )
94 ( 6 ngày )
97 ( 6 ngày )