In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 - KQXS 6X36

03 07 10 15 19 25
04 09 14 15 18 25
05 06 14 25 27 34
20 21 28 33 34 36
09 12 16 22 23 32
10 17 20 22 23 36
04 07 18 21 22 30
01 02 08 11 14 34
04 07 12 26 27 28
01 09 25 27 28 30
05 15 17 27 29 35
04 06 19 20 31 32
01 07 18 25 29 30
16 18 21 22 25 28
05 14 15 22 26 31

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

02 13 ngày
27 11 ngày
63 10 ngày
72 10 ngày
01 9 ngày
00 8 ngày
36 8 ngày
14 7 ngày
17 7 ngày
18 7 ngày
46 7 ngày

Miền Bắc

27 17 ngày
93 17 ngày
05 15 ngày
88 15 ngày
45 13 ngày
89 13 ngày
60 12 ngày
40 11 ngày
10 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 14 ngày
51 13 ngày
49 10 ngày
15 9 ngày
41 8 ngày
85 8 ngày
00 7 ngày
04 7 ngày
90 7 ngày