Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 - KQXS 6X36

06 07 16 22 24 31
08 10 16 25 34 35
02 06 24 29 34 36
13 14 20 23 24 34
12 23 28 30 33 34
11 19 20 21 24 34
01 03 13 24 28 34
02 07 13 27 29 32
05 26 27 28 33 36
11 19 27 28 34 36
06 07 13 24 29 32
02 05 06 19 22 34
01 11 19 21 24 28
08 15 21 24 25 33
02 03 04 06 13 26

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

76 16 ngày
12 10 ngày
75 10 ngày
13 8 ngày
19 7 ngày
24 7 ngày
59 7 ngày
28 6 ngày
30 6 ngày
33 6 ngày
56 6 ngày
62 6 ngày
89 6 ngày

Miền Bắc

38 13 ngày
90 12 ngày
08 11 ngày
61 11 ngày
77 10 ngày
92 10 ngày
56 9 ngày
75 9 ngày
04 8 ngày
42 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

24 13 ngày
12 11 ngày
49 9 ngày
40 8 ngày
44 8 ngày
45 8 ngày
70 8 ngày
22 7 ngày
65 6 ngày
88 6 ngày