In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 - KQXS 6X36

05 06 08 17 21 27
09 17 19 20 21 31
03 14 17 23 32 35
06 10 17 18 22 31
10 11 13 15 25 26
07 16 21 25 26 31
02 06 10 16 23 25
02 04 05 12 14 21
02 06 15 19 34 36
03 18 22 28 32 33
02 03 16 20 22 26
10 14 16 17 23 25
03 08 10 17 22 30
02 16 21 29 30 36
03 05 06 23 29 30

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

62 11 ngày
13 9 ngày
76 9 ngày
59 8 ngày
87 8 ngày
47 6 ngày
55 6 ngày
64 6 ngày
68 6 ngày
70 6 ngày
83 6 ngày

Miền Bắc

31 17 ngày
76 17 ngày
07 13 ngày
68 12 ngày
02 11 ngày
08 11 ngày
55 11 ngày
97 11 ngày
88 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

47 12 ngày
27 9 ngày
62 9 ngày
43 8 ngày
02 7 ngày
16 7 ngày
57 7 ngày
21 6 ngày
05 5 ngày
09 5 ngày
14 5 ngày
19 5 ngày
32 5 ngày
42 5 ngày