In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 - KQXS 6X36

14 15 16 17 19 31
06 08 13 24 29 34
01 05 12 18 21 24
09 13 15 20 30 31
05 06 16 18 27 33
04 05 14 21 29 35
01 04 06 11 18 19
02 04 07 15 27 35
04 09 14 17 23 29
01 06 15 22 27 29
06 09 15 17 19 36
02 06 17 19 29 33
03 07 14 24 25 29
03 06 18 22 29 35
06 07 09 10 21 25

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

19 22 ngày
85 15 ngày
78 11 ngày
21 10 ngày
10 8 ngày
36 8 ngày
65 8 ngày
16 7 ngày
43 7 ngày

Miền Bắc

40 22 ngày
83 16 ngày
97 14 ngày
61 13 ngày
00 11 ngày
62 11 ngày
20 10 ngày
80 9 ngày
93 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

05 8 ngày
85 7 ngày
24 6 ngày
46 6 ngày
77 6 ngày
82 6 ngày
43 5 ngày
51 5 ngày
74 5 ngày
92 5 ngày