In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ VietLott - KQXS VIETLOTT

03 14 20 22 37 44
Giá Trị Jackpot
52,338,709,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 52,338,709,000
Giải nhất 5 số 29 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,440 300.000đ
Giải ba 3 số 24,095 30.000đ
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
939 719 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
317 371 492 267 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
857 910 867 856 392 892 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
204 539 792 303 484 209 557 063 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 52 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 95 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 128 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 158 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0
Kỳ Vé: #000574
07 24 45 48 49 53 14
Giá Trị Jackpot 1
33,098,155,950

Giá Trị Jackpot 2
3,901,824,550

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,098,155,950
Jackpot 2 5 số + power 0 3,901,824,550
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 439 500.000đ
Giải ba 3 số 9,706 50.000đ

 XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott

Giải Dãy Số Trúng SL Giải
Giải Nhất
15tr
0913 2
Giải Nhì
6.5tr
0312 7609 6
Giải Ba
3tr
9360 4215 9441 1
K.Khích 1
1tr
913 31
K.Khích 2
100N
13 490
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
872 096 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
731 646 111 222 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
025 587 407 161 558 268 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
079 179 918 485 306 860 210 551 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 147 Giải nhì - 40Tr 6
Giải ba - 210K 130 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 316 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 42
    Giải sáu - 150K 335
    Giải bảy - 40K 4,142
07 08 30 35 40 44
Giá Trị Jackpot
47,209,898,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 47,209,898,500
Giải nhất 5 số 12 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,302 300.000đ
Giải ba 3 số 21,957 30.000đ
Kỳ Vé: #000573
03 07 14 22 41 42 10
Giá Trị Jackpot 1
31,298,624,850

Giá Trị Jackpot 2
3,701,876,650

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31,298,624,850
Jackpot 2 5 số + power 0 3,701,876,650
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 346 500.000đ
Giải ba 3 số 8,346 50.000đ

 XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott

Giải Dãy Số Trúng SL Giải
Giải Nhất
15tr
8485 8
Giải Nhì
6.5tr
9709 3380 3
Giải Ba
3tr
6756 4173 0184 6
K.Khích 1
1tr
485 19
K.Khích 2
100N
85 186
03 04 20 21 36 41
Giá Trị Jackpot
42,764,126,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 42,764,126,500
Giải nhất 5 số 12 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,343 300.000đ
Giải ba 3 số 20,306 30.000đ
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
380 919 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
263 039 556 562 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
810 287 123 368 771 450 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
622 721 830 987 237 536 350 546 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 17 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 74 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 180 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 186 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 22
    Giải sáu - 150K 285
    Giải bảy - 40K 3,062
Kỳ Vé: #000572
03 09 23 33 42 44 50
Giá Trị Jackpot 1
49,475,717,850

Giá Trị Jackpot 2
3,557,585,000

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 1 49,475,717,850
Jackpot 2 5 số + power 0 3,557,585,000
Giải nhất 5 số 25 40 Triệu
Giải nhì 4 số 734 500.000đ
Giải ba 3 số 14,465 50.000đ

 XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott

Giải Dãy Số Trúng SL Giải
Giải Nhất
15tr
2092 0
Giải Nhì
6.5tr
0469 4411 7
Giải Ba
3tr
0372 2718 9697 5
K.Khích 1
1tr
092 29
K.Khích 2
100N
92 307

Tải App Xổ Số