Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số VietLott - KQXS VietLott - XSVietLott

Kết quả xổ số VietLott. KQXS VietLott, Kết quả mở thưởng xổ số điện toán VietLott

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001103 - Thứ tư, ngày: 04/10/2023

07 17 21 32 40 45
Giá Trị Jackpot
13,094,802,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,094,802,500
Giải nhất 5 số 19 10 Triệu
Giải nhì 4 số 664 300.000đ
Giải ba 3 số 11,120 30.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000674 Thứ tư, Ngày: 04/10/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(23)
812 845 Giải ĐB
1Tỷ

(2)
Giải Nhất
350K

(80)
486 289 763 547 Giải Nhất
40Tr

(2)
Giải Nhì
210K

(56)
763 901 156 780 492 663 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(76)
444 664 235 492 620 167 087 680 Giải Ba
5Tr

(3)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(58)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(282)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,343)

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000939 Thứ ba, Ngày: 03/10/2023

03 15 27 29 37 48 55
Giá Trị Jackpot 1
90,070,410,900

Giá Trị Jackpot 2
3,305,540,600

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 90,070,410,900
Jackpot 2 5 số + power 0 3,305,540,600
Giải nhất 5 số 22 40 Triệu
Giải nhì 4 số 898 500.000đ
Giải ba 3 số 19,423 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00320 Thứ ba, Ngày: 03/10/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
321 944 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
346 470 680 385
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
115 003 566 859 162 755
7
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
018 776 745 576 577 839 201 593
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
35
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
425
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,251
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000673 Thứ hai, Ngày: 02/10/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(19)
011 201 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(42)
630 020 589 014 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(36)
399 811 951 334 934 348 Giải Nhì
10Tr

(1)
Giải Ba
100K

(77)
495 607 508 729 936 534 021 886 Giải Ba
5Tr

(3)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(32)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(473)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,907)

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001102 - Chủ nhật, ngày: 01/10/2023

02 11 13 16 41 43
Giá Trị Jackpot
13,646,085,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 1 13,646,085,500
Giải nhất 5 số 69 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,131 300.000đ
Giải ba 3 số 12,621 30.000đ

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000938 Thứ bảy, Ngày: 30/09/2023

03 13 19 30 38 44 51
Giá Trị Jackpot 1
87,320,545,500

Giá Trị Jackpot 2
6,877,471,800

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 87,320,545,500
Jackpot 2 5 số + power 1 6,877,471,800
Giải nhất 5 số 14 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,001 500.000đ
Giải ba 3 số 19,647 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00319 Thứ bảy, Ngày: 30/09/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
547 183 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
160 781 005 243
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
190 573 151 063 498 634
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
817 142 727 096 058 186 038 925
1
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
25
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
524
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,890
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001101 - Thứ sáu, ngày: 29/09/2023

02 08 24 27 30 43
Giá Trị Jackpot
13,077,534,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,077,534,000
Giải nhất 5 số 13 10 Triệu
Giải nhì 4 số 651 300.000đ
Giải ba 3 số 11,036 30.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000672 Thứ sáu, Ngày: 29/09/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(15)
191 846 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(39)
287 265 643 045 Giải Nhất
40Tr

(1)
Giải Nhì
210K

(69)
969 623 868 921 912 665 Giải Nhì
10Tr

(2)
Giải Ba
100K

(124)
381 753 729 300 217 894 052 171 Giải Ba
5Tr

(12)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(22)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(355)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,386)

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000937 Thứ năm, Ngày: 28/09/2023

04 23 36 45 47 50 22
Giá Trị Jackpot 1
82,096,341,600

Giá Trị Jackpot 2
6,297,004,700

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 82,096,341,600
Jackpot 2 5 số + power 0 6,297,004,700
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 746 500.000đ
Giải ba 3 số 15,150 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00318 Thứ năm, Ngày: 28/09/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
912 737 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
871 811 641 618
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
987 350 747 083 825 846
9
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
222 263 567 804 309 798 566 183
4
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
49
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
451
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,998
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Tải App Xổ Số