In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ VietLott - KQXS VIETLOTT

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
892 989 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
212 240 511 777 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
880 717 172 149 716 984 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
255 644 904 450 056 158 624 406 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 87 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 154 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 198 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 29
    Giải sáu - 150K 322
    Giải bảy - 40K 4,090
08 09 23 25 31 32
Giá Trị Jackpot
17,985,612,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 17,985,612,000
Giải nhất 5 số 19 10 Triệu
Giải nhì 4 số 987 300.000đ
Giải ba 3 số 16,863 30.000đ
Kỳ Vé: #000532
12 31 39 41 45 55 34
Giá Trị Jackpot 1
42,744,858,150

Giá Trị Jackpot 2
4,576,375,250

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42,744,858,150
Jackpot 2 5 số + power 0 4,576,375,250
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 523 500.000đ
Giải ba 3 số 12,181 50.000đ
01 06 07 20 28 43
Giá Trị Jackpot
16,469,103,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,469,103,000
Giải nhất 5 số 12 10 Triệu
Giải nhì 4 số 912 300.000đ
Giải ba 3 số 15,377 30.000đ
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
747 385 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
716 586 212 932 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
842 396 886 376 681 215 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
732 892 964 742 601 329 532 326 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 45 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 80 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 213 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 188 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 26
    Giải sáu - 150K 339
    Giải bảy - 40K 3,690
Kỳ Vé: #000531
09 20 22 31 47 52 18
Giá Trị Jackpot 1
40,652,627,700

Giá Trị Jackpot 2
4,343,905,200

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,652,627,700
Jackpot 2 5 số + power 0 4,343,905,200
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 530 500.000đ
Giải ba 3 số 11,531 50.000đ
07 20 29 30 40 45
Giá Trị Jackpot
14,904,372,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 14,904,372,000
Giải nhất 5 số 19 10 Triệu
Giải nhì 4 số 996 300.000đ
Giải ba 3 số 15,230 30.000đ
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
070 990 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
979 533 718 984 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
359 369 746 918 123 824 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
909 778 019 014 000 982 434 213 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 92 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 211 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 204 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 29
    Giải sáu - 150K 263
    Giải bảy - 40K 3,408
Kỳ Vé: #000530
05 22 25 43 48 53 18
Giá Trị Jackpot 1
38,752,446,450

Giá Trị Jackpot 2
4,132,773,950

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,752,446,450
Jackpot 2 5 số + power 0 4,132,773,950
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 527 500.000đ
Giải ba 3 số 12,392 50.000đ

Tải App Xổ Số