In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ VietLott - KQXS VietLott

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000460 Thứ sáu, ngày 20/05/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
624 724 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
106 019 421 714 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
236 859 301 961 636 677 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
137 785 695 574 134 400 292 563 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K

SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr ... Giải nhất - 1Tỷ ...
Giải nhì - 350K ... Giải nhì - 40Tr ...
Giải ba - 210K ... Giải ba - 10Tr ...
Giải tư - 100K ... Giải tư - 5Tr ...
    Giải năm - 1Tr ...
    Giải sáu - 150K ...
    Giải bảy - 40K ...

Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ vé #000725 - Thứ năm, ngày 19/05/2022

03 06 31 40 47 54 08
Giá Trị Jackpot 1
52,849,603,650

Giá Trị Jackpot 2
3,512,443,150

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 52,849,603,650
Jackpot 2 5 số + power 0 3,512,443,150
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 623 500.000đ
Giải ba 3 số 12,909 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000459 Thứ tư, ngày 18/05/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
944 167 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
903 870 970 779 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
242 346 610 023 455 884 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
006 695 018 695 434 284 032 752 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K

SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 33 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 59 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 106 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 190 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 34
    Giải sáu - 150K 354
    Giải bảy - 40K 2,995

Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ vé #000724 - Thứ ba, ngày 17/05/2022

11 17 25 29 45 48 53
Giá Trị Jackpot 1
50,454,523,200

Giá Trị Jackpot 2
3,246,323,100

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 50,454,523,200
Jackpot 2 5 số + power 0 3,246,323,100
Giải nhất 5 số 16 40 Triệu
Giải nhì 4 số 805 500.000đ
Giải ba 3 số 16,641 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000458 Thứ hai, ngày 16/05/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
299 174 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
809 797 158 941 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
340 684 866 978 874 476 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
311 681 053 081 167 461 956 787 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K

SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 59 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 79 Giải nhì - 40Tr 6
Giải ba - 210K 138 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 131 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 41
    Giải sáu - 150K 437
    Giải bảy - 40K 4,184

Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ vé #000723 - Thứ bảy, ngày 14/05/2022

02 28 30 43 44 55 22
Giá Trị Jackpot 1
48,237,615,300

Giá Trị Jackpot 2
4,647,230,750

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 48,237,615,300
Jackpot 2 5 số + power 2 2,323,615,375
Giải nhất 5 số 6 40 Triệu
Giải nhì 4 số 524 500.000đ
Giải ba 3 số 12,180 50.000đ

Tải App Xổ Số