In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số VietLott - KQXS VietLott - XSVietLott

Kết quả xổ số VietLott. KQXS VietLott, Kết quả mở thưởng xổ số điện toán VietLott

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001163 - Thứ sáu, ngày: 23/02/2024

04 17 19 27 28 36
Giá Trị Jackpot
55,896,580,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 1 55,896,580,500
Giải nhất 5 số 49 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,873 300.000đ
Giải ba 3 số 30,676 30.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000734 Thứ sáu, Ngày: 23/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(17)
928 870 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(53)
757 567 541 718 Giải Nhất
40Tr

(4)
Giải Nhì
210K

(71)
256 167 824 097 400 574 Giải Nhì
10Tr

(2)
Giải Ba
100K

(64)
088 475 925 599 930 383 970 607 Giải Ba
5Tr

(2)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(24)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(279)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,211)

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000999 Thứ năm, Ngày: 22/02/2024

08 19 24 31 35 55 01
Giá Trị Jackpot 1
130,331,185,950

Giá Trị Jackpot 2
3,419,717,350

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 130,331,185,950
Jackpot 2 5 số + power 1 3,419,717,350
Giải nhất 5 số 48 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,511 500.000đ
Giải ba 3 số 30,793 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00380 Thứ năm, Ngày: 22/02/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
188 624 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
668 227 644 497
2
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
157 434 519 130 282 849
5
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
812 641 571 660 386 213 091 539
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
73
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
603
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,974
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
1

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001162 - Thứ tư, ngày: 21/02/2024

02 08 14 19 24 42
Giá Trị Jackpot
50,440,757,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 50,440,757,500
Giải nhất 5 số 62 10 Triệu
Giải nhì 4 số 2,039 300.000đ
Giải ba 3 số 31,908 30.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000733 Thứ tư, Ngày: 21/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(41)
785 987 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(52)
989 337 766 569 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(133)
697 885 107 306 134 336 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(133)
475 612 410 172 155 093 135 388 Giải Ba
5Tr

(3)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(42)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(436)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,372)

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000998 Thứ ba, Ngày: 20/02/2024

34 46 50 51 52 55 05
Giá Trị Jackpot 1
126,553,729,800

Giá Trị Jackpot 2
3,628,934,550

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 126,553,729,800
Jackpot 2 5 số + power 1 3,628,934,550
Giải nhất 5 số 27 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,586 500.000đ
Giải ba 3 số 30,486 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00379 Thứ ba, Ngày: 20/02/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
983 009 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
074 759 897 875
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
850 267 329 418 461 649
0
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
733 849 799 350 663 195 826 091
7
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
39
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
567
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,152
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000732 Thứ hai, Ngày: 19/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(29)
659 370 Giải ĐB
1Tỷ

(2)
Giải Nhất
350K

(63)
766 092 622 447 Giải Nhất
40Tr

(1)
Giải Nhì
210K

(112)
535 280 142 421 941 250 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(315)
033 799 713 379 832 606 238 425 Giải Ba
5Tr

(22)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(100)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(715)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(7,183)

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001161 - Chủ nhật, ngày: 18/02/2024

05 19 20 21 24 40
Giá Trị Jackpot
45,166,929,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 45,166,929,000
Giải nhất 5 số 25 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,537 300.000đ
Giải ba 3 số 26,502 30.000đ

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000997 Thứ bảy, Ngày: 17/02/2024

08 12 17 27 38 55 47
Giá Trị Jackpot 1
120,893,318,850

Giá Trị Jackpot 2
5,445,039,249

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 120,893,318,850
Jackpot 2 5 số + power 3 1,815,013,083
Giải nhất 5 số 22 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,568 500.000đ
Giải ba 3 số 33,396 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00378 Thứ bảy, Ngày: 17/02/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
494 829 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
394 562 457 226
5
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
699 295 494 230 417 611
7
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
332 242 292 501 889 548 117 025
4
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
52
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
469
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,111
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0