In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp

Kết quả xổ số VietLott - KQXS VietLott - XSVietLott

Kết quả xổ số VietLott. KQXS VietLott, Kết quả mở thưởng xổ số điện toán VietLott

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001051 Thứ bảy, Ngày: 22/06/2024

17 25 31 35 41 42 36
Giá Trị Jackpot 1
76,722,113,100

Giá Trị Jackpot 2
3,970,457,500

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 76,722,113,100
Jackpot 2 5 số + power 0 3,970,457,500
Giải nhất 5 số 29 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,120 500.000đ
Giải ba 3 số 21,119 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00432 Thứ bảy, Ngày: 22/06/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
960 537 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
981 309 338 112
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
572 489 313 946 155 117
8
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
768 881 827 592 279 123 446 076
5
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
53
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
367
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,349
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001214 - Thứ sáu, ngày: 21/06/2024

03 07 11 16 19 35
Giá Trị Jackpot
18,108,742,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 18,108,742,500
Giải nhất 5 số 23 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,342 300.000đ
Giải ba 3 số 19,502 30.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000785 Thứ sáu, Ngày: 21/06/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(12)
057 188 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(40)
550 607 554 264 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(42)
512 904 410 068 248 369 Giải Nhì
10Tr

(8)
Giải Ba
100K

(90)
858 835 115 459 365 150 855 288 Giải Ba
5Tr

(13)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(36)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(391)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,881)

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001050 Thứ năm, Ngày: 20/06/2024

01 10 29 34 43 55 49
Giá Trị Jackpot 1
74,105,630,400

Giá Trị Jackpot 2
3,679,737,200

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 74,105,630,400
Jackpot 2 5 số + power 0 3,679,737,200
Giải nhất 5 số 16 40 Triệu
Giải nhì 4 số 956 500.000đ
Giải ba 3 số 19,508 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00431 Thứ năm, Ngày: 20/06/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
624 858 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
757 520 871 651
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
383 123 616 348 297 306
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
115 354 207 540 505 155 660 264
6
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
44
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
556
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,327
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001213 - Thứ tư, ngày: 19/06/2024

08 12 17 23 26 27
Giá Trị Jackpot
16,583,396,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,583,396,500
Giải nhất 5 số 35 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,197 300.000đ
Giải ba 3 số 18,425 30.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000784 Thứ tư, Ngày: 19/06/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(12)
340 260 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(99)
597 845 507 434 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(126)
330 387 765 589 366 159 Giải Nhì
10Tr

(5)
Giải Ba
100K

(123)
368 768 090 253 847 892 125 537 Giải Ba
5Tr

(5)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(36)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(408)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(3,884)

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001049 Thứ ba, Ngày: 18/06/2024

20 23 27 36 38 44 52
Giá Trị Jackpot 1
70,914,719,100

Giá Trị Jackpot 2
3,325,191,500

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 70,914,719,100
Jackpot 2 5 số + power 0 3,325,191,500
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,184 500.000đ
Giải ba 3 số 22,913 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00430 Thứ ba, Ngày: 18/06/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
544 944 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
206 696 753 549
3
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
065 156 814 999 065 143
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
265 027 402 261 513 543 283 278
2
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
50
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
444
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,281
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
1

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000783 Thứ hai, Ngày: 17/06/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(32)
687 382 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(56)
866 359 553 146 Giải Nhất
40Tr

(2)
Giải Nhì
210K

(78)
220 772 240 461 740 506 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(104)
122 728 603 050 687 347 302 746 Giải Ba
5Tr

(1)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(32)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(595)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(5,347)

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001212 - Chủ nhật, ngày: 16/06/2024

03 16 17 18 25 37
Giá Trị Jackpot
15,109,366,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 15,109,366,500
Giải nhất 5 số 13 10 Triệu
Giải nhì 4 số 888 300.000đ
Giải ba 3 số 15,806 30.000đ