In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ VietLott - KQXS VIETLOTT

06 24 28 31 36 43
Giá Trị Jackpot
Đang cập nhập...

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số ... Đang cập nhập...
Giải nhất 5 số ... 10 Triệu
Giải nhì 4 số ... 300.000đ
Giải ba 3 số ... 30.000đ
Kỳ Vé: #000622
03 14 15 21 47 52 54
Giá Trị Jackpot 1
55,092,779,850

Giá Trị Jackpot 2
4,361,100,600

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 55,092,779,850
Jackpot 2 5 số + power 0 4,361,100,600
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 534 500.000đ
Giải ba 3 số 9,714 50.000đ
06 10 15 37 39 44
Giá Trị Jackpot
16,409,266,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 16,409,266,000
Giải nhất 5 số 9 10 Triệu
Giải nhì 4 số 513 300.000đ
Giải ba 3 số 8,032 30.000đ
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
703 823 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
767 104 855 771 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
598 841 083 919 984 951 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
206 318 802 897 943 834 477 116 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 111 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 80 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 122 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 22
    Giải sáu - 150K 344
    Giải bảy - 40K 3,644
Kỳ Vé: #000621
10 16 40 43 45 46 22
Giá Trị Jackpot 1
53,712,030,000

Giá Trị Jackpot 2
4,207,683,950

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 53,712,030,000
Jackpot 2 5 số + power 0 4,207,683,950
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 329 500.000đ
Giải ba 3 số 7,524 50.000đ
11 14 17 24 29 35
Giá Trị Jackpot
12,731,541,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 12,731,541,500
Giải nhất 5 số 13 10 Triệu
Giải nhì 4 số 483 300.000đ
Giải ba 3 số 7,669 30.000đ
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
365 681 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
939 105 956 037 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
496 241 148 921 936 890 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
205 846 586 581 217 531 989 209 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 111 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 80 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 122 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 22
    Giải sáu - 150K 344
    Giải bảy - 40K 3
Kỳ Vé: #000620
17 22 30 40 43 44 41
Giá Trị Jackpot 1
52,091,219,550

Giá Trị Jackpot 2
4,027,593,900

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 52,091,219,550
Jackpot 2 5 số + power 0 4,027,593,900
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 418 500.000đ
Giải ba 3 số 8,715 50.000đ
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
567 917 Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
620 536 487 394 Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
877 758 231 041 219 542 Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
516 896 142 536 961 160 276 038 Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 48 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 165 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 136 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 13
    Giải sáu - 150K 393
    Giải bảy - 40K 2

Tải App Xổ Số