In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Keno Kỳ quay #0046265 - KQXS KENO

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0046265 Ngày 13/01/2021 21:50

01 08 15 23 26 30 33 36 39 40
41 44 47 62 63 68 74 75 76 77
CHẲN:
10
LẺ:
10
LỚN:
10
BÉ:
10


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
2
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
17
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
17
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
13
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
58
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
20
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
33
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
26
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
47
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
120
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
19
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
80
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
9
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
68
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
0
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
18
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
160
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
20
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
84
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
75
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
27
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0046264 Ngày 13/01/2021 21:40

05 11 17 18 26 27 29 30 43 46
50 53 57 58 62 66 69 71 72 77

Kỳ vé #0046263 Ngày 13/01/2021 21:30

06 08 22 28 29 33 34 35 41 48
55 58 61 62 63 65 68 69 77 79

Kỳ vé #0046262 Ngày 13/01/2021 21:20

03 06 08 16 18 25 27 28 33 34
37 49 58 63 68 70 72 75 76 80

Kỳ vé #0046261 Ngày 13/01/2021 21:10

01 06 18 19 20 24 25 30 34 35
42 45 47 50 51 52 53 58 67 74

Kỳ vé #0046260 Ngày 13/01/2021 21:00

09 12 13 18 19 20 23 26 27 31
36 38 40 45 53 56 58 59 65 70

Tải App Xổ Số