In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Keno Kỳ quay #0046350 - KQXS KENO

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0046350 Ngày 14/01/2021 20:10

01 06 11 16 17 20 21 23 45 46
53 60 61 64 67 68 73 76 78 80
CHẲN:
10
LẺ:
10
LỚN:
12
BÉ:
8


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
21
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
12
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
8
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
8
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
39
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
15
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
5
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
7
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
30
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
34
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
7
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
36
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
102
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
0
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
12
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
100
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
13
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
152
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
2
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
13
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
68
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
12
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
132
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
85
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
80
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0046349 Ngày 14/01/2021 20:00

09 12 17 18 23 24 30 34 35 45
47 48 54 56 60 61 64 67 71 77

Kỳ vé #0046348 Ngày 14/01/2021 19:50

03 10 15 19 23 28 29 32 34 35
36 37 42 44 51 56 58 59 70 72

Kỳ vé #0046347 Ngày 14/01/2021 19:40

07 13 15 19 24 28 32 33 36 54
55 58 59 60 61 63 64 68 69 80

Kỳ vé #0046346 Ngày 14/01/2021 19:30

03 06 07 15 18 27 32 35 36 39
41 45 47 53 56 66 68 70 74 80

Kỳ vé #0046345 Ngày 14/01/2021 19:20

01 04 08 09 25 26 33 35 41 47
49 51 53 58 64 66 67 73 75 80

Tải App Xổ Số