In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Keno Kỳ quay #0046359 - KQXS KENO

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0046359 Ngày 14/01/2021 21:40

06 09 12 13 20 21 24 30 31 32
34 40 41 44 45 51 59 66 75 80
CHẲN:
11
LẺ:
9
LỚN:
8
BÉ:
12


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
12
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
30
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
26
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
3
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
32
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
33
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
10
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
33
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
30
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
10
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
32
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
117
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
0
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
24
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
58
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
9
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
43
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
1
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
13
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
106
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
1
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
84
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
43
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
6
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0046358 Ngày 14/01/2021 21:30

11 13 16 18 22 26 29 30 33 34
35 39 48 51 52 60 72 73 77 80

Kỳ vé #0046357 Ngày 14/01/2021 21:20

04 08 12 13 15 22 23 24 30 37
38 41 47 54 55 57 60 62 64 74

Kỳ vé #0046356 Ngày 14/01/2021 21:10

04 09 11 14 17 19 22 29 31 35
37 38 46 57 60 64 69 72 73 77

Kỳ vé #0046355 Ngày 14/01/2021 21:00

02 03 16 21 22 23 24 30 38 39
44 51 53 54 55 56 58 62 64 70

Kỳ vé #0046354 Ngày 14/01/2021 20:50

04 09 12 15 17 24 25 33 37 46
50 51 55 58 60 65 74 75 76 77

Tải App Xổ Số