In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 37 Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 25 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 21/01/2021 Đến Ngày: 20/02/2021
Số 37 xuất hiện ngày cuối 15/09/2021 đến 18/09/2021 là 3 ngày

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 18/09/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

20  ( 19 ngày )
33  ( 14 ngày )
87  ( 11 ngày )
24  ( 10 ngày )
16  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
68  ( 9 ngày )
86  ( 9 ngày )
54  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:

78 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
01 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
17 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

78 ( 4 Lần ) Tăng 1
65 ( 3 Lần ) Không tăng
01 ( 2 Lần ) Tăng 1
03 ( 2 Lần ) Tăng 1
10 ( 2 Lần ) Không tăng
17 ( 2 Lần ) Tăng 1
18 ( 2 Lần ) Tăng 2
19 ( 2 Lần ) Không tăng
30 ( 2 Lần ) Giảm 3
32 ( 2 Lần ) Giảm 1
36 ( 2 Lần ) Tăng 1
41 ( 2 Lần ) Tăng 1
47 ( 2 Lần ) Giảm 1
49 ( 2 Lần ) Không tăng
51 ( 2 Lần ) Không tăng
67 ( 2 Lần ) Không tăng
69 ( 2 Lần ) Tăng 2
71 ( 2 Lần ) Không tăng
79 ( 2 Lần ) Không tăng
83 ( 2 Lần ) Không tăng
89 ( 2 Lần ) Không tăng
90 ( 2 Lần ) Tăng 1
99 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

30 ( 7 Lần ) Giảm 1
84 ( 7 Lần ) Giảm 1
32 ( 6 Lần ) Tăng 1
65 ( 5 Lần ) Không tăng
78 ( 5 Lần ) Tăng 1
82 ( 5 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 Lần 3
0 10 Lần 0
11 Lần 4
1 9 Lần 3
2 Lần 0
2 6 Lần 2
7 Lần 4
3 6 Lần 4
10 Lần 3
4 5 Lần 1
8 Lần 1
5 7 Lần 1
9 Lần 1
6 6 Lần 2
13 Lần 1
7 8 Lần 2
6 Lần 1
8 8 Lần 3
5 Lần 2
9 16 Lần 2

Tải App Xổ Số