In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 19 Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 21 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 02/08/2016 Đến Ngày: 24/08/2016
Số 19 xuất hiện ngày cuối 19/09/2021

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 19/09/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

06  ( 23 ngày )
14  ( 11 ngày )
69  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
16  ( 6 ngày )
72  ( 6 ngày )
73  ( 6 ngày )
94  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

06  ( 23 ngày )
14  ( 11 ngày )
69  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:

75 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

74 ( 4 Lần ) Không tăng
20 ( 3 Lần ) Tăng 1
23 ( 3 Lần ) Không tăng
40 ( 3 Lần ) Giảm 1
43 ( 3 Lần ) Giảm 1
49 ( 3 Lần ) Không tăng
54 ( 3 Lần ) Tăng 2
55 ( 3 Lần ) Tăng 2
75 ( 3 Lần ) Không tăng
76 ( 3 Lần ) Giảm 1
91 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

43 ( 7 Lần ) Giảm 1
20 ( 6 Lần ) Tăng 1
25 ( 6 Lần ) Không tăng
40 ( 6 Lần ) Không tăng
09 ( 5 Lần ) Không tăng
49 ( 5 Lần ) Không tăng
52 ( 5 Lần ) Không tăng
70 ( 5 Lần ) Không tăng
76 ( 5 Lần ) Không tăng
91 ( 5 Lần ) Tăng 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 1
0 16 Lần 0
9 Lần 1
1 10 Lần 1
11 Lần 2
2 10 Lần 4
9 Lần 3
3 12 Lần 2
14 Lần 3
4 13 Lần 3
14 Lần 0
5 15 Lần 3
10 Lần 3
6 8 Lần 0
15 Lần 1
7 7 Lần 0
8 Lần 3
8 7 Lần 1
9 Lần 1
9 10 Lần 0

Tải App Xổ Số