In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 49 Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 18 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 09/04/2013 Đến Ngày: 28/04/2013
Số 49 xuất hiện ngày cuối 05/05/2021

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 05/05/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

94  ( 11 ngày )
42  ( 9 ngày )
95  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
73  ( 8 ngày )
17  ( 7 ngày )
13  ( 6 ngày )
24  ( 6 ngày )
54  ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

94  ( 11 ngày )
42  ( 9 ngày )
95  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
73  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:

50 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
43 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
72 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
11 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
29 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
38 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
83 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

43 ( 5 Lần ) Tăng 3
50 ( 4 Lần ) Không tăng
11 ( 3 Lần ) Tăng 1
23 ( 3 Lần ) Không tăng
29 ( 3 Lần ) Tăng 1
39 ( 3 Lần ) Tăng 1
66 ( 3 Lần ) Tăng 2
72 ( 3 Lần ) Tăng 1
89 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

50 ( 7 Lần ) Không tăng
05 ( 6 Lần ) Không tăng
10 ( 5 Lần ) Tăng 2
27 ( 5 Lần ) Không tăng
32 ( 5 Lần ) Không tăng
38 ( 5 Lần ) Không tăng
43 ( 5 Lần ) Tăng 2
61 ( 5 Lần ) Tăng 1
69 ( 5 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 3
0 12 Lần 2
12 Lần 4
1 12 Lần 1
12 Lần 1
2 7 Lần 3
11 Lần 2
3 13 Lần 4
12 Lần 4
4 6 Lần 1
13 Lần 2
5 6 Lần 3
8 Lần 2
6 10 Lần 1
10 Lần 1
7 14 Lần 1
13 Lần 4
8 12 Lần 0
8 Lần 3
9 16 Lần 4

Tải App Xổ Số