In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)

Số Tỷ Lệ Xuất hiện
00
1.26%5
01
0.76%3
02
0.25%1
03
0.51%2
04
1.52%6
05
1.52%6
06
0.51%2
07
2.02%8
08
1.77%7
09
1.26%5
10
0.76%3
11
1.52%6
12
0.25%1
13
1.01%4
14
1.01%4
15
1.01%4
16
2.02%8
17
1.26%5
18
0.51%2
19
1.52%6
20
0.76%3
21
2.27%9
22
0.51%2
23
1.26%5
24
0.51%2
25
1.52%6
26
1.77%7
27
0.51%2
28
1.52%6
29
0.76%3
30
0.51%2
31
0.25%1
32
1.77%7
33
0.76%3
34
0.76%3
35
1.26%5
36
1.01%4
37
0.51%2
39
1.01%4
40
1.26%5
41
2.02%8
42
0.76%3
43
0.25%1
44
0.76%3
45
1.26%5
46
1.52%6
47
1.52%6
48
0.25%1
49
2.78%11
51
0.76%3
52
0.51%2
53
1.26%5
54
1.26%5
55
1.01%4
56
0.51%2
57
1.01%4
58
0.25%1
59
0.51%2
60
0.76%3
61
0.76%3
62
0.51%2
63
1.52%6
64
1.26%5
65
0.25%1
66
0.51%2
67
1.77%7
68
0.51%2
69
0.76%3
70
0.51%2
71
0.51%2
72
0.25%1
73
0.76%3
74
1.01%4
75
1.52%6
76
2.27%9
77
0.25%1
78
1.26%5
79
1.26%5
80
1.77%7
81
0.76%3
82
1.26%5
83
0.25%1
84
1.77%7
85
1.26%5
86
1.26%5
87
2.27%9
88
1.52%6
89
1.77%7
90
0.51%2
91
1.01%4
92
0.51%2
93
0.76%3
94
0.76%3
95
0.76%3
96
1.52%6
97
0.51%2
98
0.51%2
99
0.25%1

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 20/01/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50  ( 10 ngày )
38  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )
31  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
72  ( 6 ngày )
99  ( 6 ngày )
83  ( 5 ngày )
01  ( 4 ngày )
24  ( 4 ngày )
70  ( 4 ngày )
94  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

50  ( 13 ngày )
12  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
65  ( 11 ngày )
44  ( 10 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:

54 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
35 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
75 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
28 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

21 ( 4 Lần ) Giảm 1
28 ( 4 Lần ) Tăng 2
35 ( 4 Lần ) Tăng 2
47 ( 4 Lần ) Tăng 1
49 ( 4 Lần ) Tăng 2
54 ( 4 Lần ) Không tăng
67 ( 4 Lần ) Tăng 1
89 ( 4 Lần ) Không tăng
96 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

49 ( 11 Lần ) Tăng 3
21 ( 9 Lần ) Không tăng
76 ( 9 Lần ) Không tăng
87 ( 9 Lần ) Giảm 1
07 ( 8 Lần ) Giảm 1
16 ( 8 Lần ) Giảm 1
41 ( 8 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 Lần 3
0 15 Lần 2
14 Lần 5
1 15 Lần 1
21 Lần 1
2 12 Lần 1
13 Lần 1
3 12 Lần 1
21 Lần 7
4 19 Lần 0
16 Lần 1
5 21 Lần 7
17 Lần 2
6 16 Lần 2
13 Lần 1
7 21 Lần 5
19 Lần 4
8 14 Lần 3
13 Lần 3
9 17 Lần 4

Tải App Xổ Số