In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2-3, theo lô)

Số Tỷ Lệ Xuất hiện
01
0.69%2
02
1.74%5
03
1.74%5
04
1.39%4
06
1.04%3
07
0.69%2
08
2.08%6
09
1.39%4
10
0.69%2
11
0.69%2
12
2.08%6
13
1.04%3
14
0.69%2
15
0.69%2
16
1.39%4
17
0.35%1
18
2.78%8
19
0.69%2
20
1.74%5
21
0.35%1
22
0.69%2
23
2.43%7
24
1.39%4
25
0.35%1
27
0.69%2
28
0.69%2
29
1.04%3
30
1.39%4
31
0.69%2
32
0.35%1
33
2.08%6
34
1.39%4
35
0.69%2
36
2.78%8
37
1.39%4
38
2.08%6
39
0.69%2
40
2.08%6
41
0.69%2
42
0.69%2
43
1.04%3
44
1.04%3
45
1.04%3
46
0.35%1
48
1.74%5
49
1.39%4
50
1.04%3
51
1.04%3
52
1.39%4
53
0.69%2
55
0.35%1
56
0.35%1
57
1.74%5
58
1.04%3
59
0.35%1
60
0.35%1
61
1.04%3
62
1.04%3
63
0.69%2
65
1.04%3
66
1.39%4
67
1.04%3
68
0.69%2
70
0.69%2
71
1.39%4
72
1.04%3
73
0.35%1
74
2.08%6
75
1.04%3
76
1.04%3
77
0.69%2
78
1.74%5
79
0.69%2
80
0.35%1
81
1.39%4
82
0.35%1
83
1.74%5
84
0.69%2
85
0.69%2
86
1.04%3
87
2.08%6
88
1.39%4
89
0.69%2
90
1.04%3
91
1.04%3
93
1.04%3
94
0.35%1
95
1.74%5
97
1.74%5
99
1.74%5

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 20/01/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

92  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
26  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
96  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
54  ( 7 ngày )
69  ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

82  ( 13 ngày )
92  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
26  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:

23 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
52 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
35 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

23 ( 5 Lần ) Tăng 1
02 ( 4 Lần ) Tăng 2
33 ( 4 Lần ) Tăng 1
03 ( 3 Lần ) Tăng 1
08 ( 3 Lần ) Không tăng
16 ( 3 Lần ) Tăng 2
20 ( 3 Lần ) Giảm 1
36 ( 3 Lần ) Tăng 1
38 ( 3 Lần ) Không tăng
49 ( 3 Lần ) Tăng 2
52 ( 3 Lần ) Không tăng
57 ( 3 Lần ) Không tăng
62 ( 3 Lần ) Tăng 2
99 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

18 ( 8 Lần ) Giảm 1
36 ( 8 Lần ) Tăng 1
23 ( 7 Lần ) Tăng 2
08 ( 6 Lần ) Không tăng
12 ( 6 Lần ) Không tăng
33 ( 6 Lần ) Tăng 1
38 ( 6 Lần ) Không tăng
40 ( 6 Lần ) Giảm 1
74 ( 6 Lần ) Không tăng
87 ( 6 Lần ) Giảm 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 3
0 12 Lần 0
13 Lần 2
1 10 Lần 4
13 Lần 1
2 12 Lần 3
20 Lần 4
3 16 Lần 3
11 Lần 1
4 6 Lần 1
12 Lần 1
5 5 Lần 1
8 Lần 0
6 10 Lần 1
5 Lần 3
7 9 Lần 4
4 Lần 6
8 14 Lần 6
9 Lần 1
9 14 Lần 5

Tải App Xổ Số