In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno, XSKENO Ngày 25/01/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0047405 Ngày 25/01/2021   21:50

03040915213238444647
53545861636465717378
CHẲN:
9
LẺ:
11
LỚN:
13
BÉ:
7


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
2
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
16
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
14
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
6
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
6
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
23
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
20
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
2
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
5
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
29
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
15
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
31
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
123
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
1
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
10
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
76
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
13
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
89
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
0
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
11
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
63
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
9
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
78
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
29
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
19
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0047404 Ngày 25/01/2021 21:40

03 06 08 15 16 18 29 33 34 40
46 52 58 60 62 69 72 73 78 79

Kỳ vé #0047403 Ngày 25/01/2021 21:30

04 09 10 17 20 28 31 34 36 40
43 49 50 62 67 73 75 76 77 80

Kỳ vé #0047402 Ngày 25/01/2021 21:20

02 08 09 10 12 18 22 25 30 34
42 46 47 55 58 61 63 73 75 76

Kỳ vé #0047401 Ngày 25/01/2021 21:10

04 10 11 14 16 20 24 26 39 42
45 49 52 53 60 61 63 67 70 76

Kỳ vé #0047400 Ngày 25/01/2021 21:00

01 05 11 30 33 37 39 40 41 42
45 54 55 65 66 68 69 71 77 80

Kỳ vé #0047399 Ngày 25/01/2021 20:50

04 10 12 14 17 18 25 26 31 38
39 40 42 57 58 64 66 67 78 80

Kỳ vé #0047398 Ngày 25/01/2021 20:40

03 14 18 21 25 29 31 36 44 45
47 48 52 58 60 64 72 73 77 80

Kỳ vé #0047397 Ngày 25/01/2021 20:30

10 13 14 16 24 27 30 32 44 45
46 50 53 56 61 63 66 72 73 78

Kỳ vé #0047396 Ngày 25/01/2021 20:20

04 17 19 20 22 25 27 29 33 38
39 49 60 62 63 73 75 78 79 80

Kỳ vé #0047395 Ngày 25/01/2021 20:10

01 04 06 16 17 19 26 32 35 38
42 46 62 65 67 71 74 76 77 79

Tải App Xổ Số