In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno, XSKENO Ngày 28/01/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0047633 Ngày 28/01/2021   12:20

05091113172528293147
49505658616365757678
CHẲN:
6
LẺ:
14
LỚN:
11
BÉ:
9


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
6
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
21
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
21
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
10
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
34
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
27
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
37
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
42
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
90
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
252
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
1
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
19
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
125
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
6
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
27
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
91
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
6
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
20
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
122
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
28
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
130
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
68
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
28
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0047632 Ngày 28/01/2021 12:10

09 13 14 15 21 22 23 30 32 36
41 43 45 47 53 57 61 62 75 77

Kỳ vé #0047631 Ngày 28/01/2021 12:00

05 06 17 22 25 27 35 36 39 42
43 44 45 51 56 65 66 73 77 78

Kỳ vé #0047630 Ngày 28/01/2021 11:50

02 03 04 07 08 13 20 23 29 35
38 46 50 52 54 69 71 72 73 80

Kỳ vé #0047629 Ngày 28/01/2021 11:40

05 13 16 20 23 31 32 33 35 39
45 48 53 54 55 58 69 72 73 76

Kỳ vé #0047628 Ngày 28/01/2021 11:30

04 07 12 14 20 21 28 31 36 42
43 45 46 54 58 60 63 64 76 79

Kỳ vé #0047627 Ngày 28/01/2021 11:20

11 12 20 22 25 26 28 32 35 39
53 57 61 63 64 67 70 76 78 80

Kỳ vé #0047626 Ngày 28/01/2021 11:10

03 04 08 11 14 16 18 26 27 30
33 34 35 53 57 58 61 69 72 76

Kỳ vé #0047625 Ngày 28/01/2021 11:00

01 09 11 17 18 19 24 26 30 31
41 46 54 55 61 64 70 72 78 79

Kỳ vé #0047624 Ngày 28/01/2021 10:50

01 11 15 16 20 27 30 34 36 40
48 54 58 59 63 66 72 73 74 75

Kỳ vé #0047623 Ngày 28/01/2021 10:40

02 05 13 18 25 26 27 30 31 37
42 45 50 56 61 63 66 69 74 75

Tải App Xổ Số