Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Giới thiệu & Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán Keno Vietlott

XSKENO Minh Ngọc - Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno

Xổ Số Điện Toán KENO
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
Kỳ QSMT: #0201890 Ngày 18/07/2024


Chẵn: ...HòaLẻ: ...
Lớn: ...HòaNhỏ: ...


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
... 2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
... 150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
... 8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
... 710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
... 80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
... 800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
... 12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
... 1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
... 150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
... 200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
... 5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
... 500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
... 40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
... 1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
... 12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
... 4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
... 400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
... 50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
... 200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
... 20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
... 90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
... 20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp