In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Giới thiệu & Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán Keno Vietlott

XSKENO Minh Ngọc - Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno

Xổ Số Điện Toán KENO
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
Kỳ QSMT: #0191572 Ngày 22/04/2024


Chẵn: ...HòaLẻ: ...
Lớn: ...HòaNhỏ: ...


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
... 2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
... 150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
... 8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
... 710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
... 80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
... 800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
... 12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
... 1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
... 150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
... 200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
... 5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
... 500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
... 40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
... 1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
... 12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
... 450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
... 4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
... 150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
... 400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
... 50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
... 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
... 200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
... 20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
... 90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
... 20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút