In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Giới thiệu & Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán Keno Vietlott

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno, XSKENO Ngày 19/09/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0068376 Ngày 19/09/2021   17:50

06121419242633343638
39404655565765717880
CHẲN:
13
LẺ:
7
LỚN:
8
BÉ:
12


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
6
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
36
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
0
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
17
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
12
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
1
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
14
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
13
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
15
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
71
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
1
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
8
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
39
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
1
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
30
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
1
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
15
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
54
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
1
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
107
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
46
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
2
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0068375 Ngày 19/09/2021 17:40

01 06 16 18 21 22 24 25 27 35
37 48 51 54 57 58 66 70 71 73

Kỳ vé #0068374 Ngày 19/09/2021 17:30

09 11 12 14 29 30 37 41 46 47
50 52 57 58 59 63 70 73 74 78

Kỳ vé #0068373 Ngày 19/09/2021 17:20

04 10 11 12 13 17 20 22 23 32
33 42 47 48 50 59 68 71 73 75

Kỳ vé #0068372 Ngày 19/09/2021 17:10

06 07 11 16 25 26 31 33 36 37
39 44 48 55 57 65 69 71 79 80

Kỳ vé #0068371 Ngày 19/09/2021 17:00

04 08 15 16 21 22 23 28 29 32
35 38 43 48 69 73 75 78 79 80

Kỳ vé #0068370 Ngày 19/09/2021 16:50

02 06 07 21 28 30 41 47 51 54
57 58 60 63 65 67 68 73 74 79

Kỳ vé #0068369 Ngày 19/09/2021 16:40

01 05 10 15 20 23 28 29 30 38
46 49 57 62 63 64 68 72 74 80

Kỳ vé #0068368 Ngày 19/09/2021 16:30

01 03 06 09 10 14 19 20 21 23
26 27 31 33 35 36 58 59 78 80

Kỳ vé #0068367 Ngày 19/09/2021 16:20

06 09 20 26 33 35 36 37 40 45
46 47 53 54 57 60 65 67 70 79

Kỳ vé #0068366 Ngày 19/09/2021 16:10

02 09 10 16 17 27 37 40 52 54
56 59 60 63 65 72 74 78 79 80

Tải App Xổ Số