Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMEGA Minh Ngọc - Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Mega 6/45

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001103 - Thứ tư, ngày: 04/10/2023

07 17 21 32 40 45

Giá Trị Jackpot
13,094,802,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số
0
13,094,802,500
Giải nhất 5 số
19
10 Triệu
Giải nhì 4 số
664
300.000đ
Giải ba 3 số
11,120
30.000đ

Jackpot Mega 6/45 kỳ trước  01/10/2023
13.646.085.500 đ (Có 1 vé trúng)

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán VietLott

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 02 5 Lần
 • 03 3 Lần
 • 07 3 Lần
 • 30 3 Lần
 • 39 3 Lần
 • 43 3 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 44 168 Lần
 • 19 167 Lần
 • 30 164 Lần
 • 24 163 Lần
 • 37 163 Lần
 • 04 161 Lần
 • 05 159 Lần
 • 06 158 Lần
 • 07 158 Lần
 • 10 158 Lần
 • 35 156 Lần
 • 27 154 Lần
 • 13 152 Lần
 • 01 151 Lần
 • 18 151 Lần
 • 22 151 Lần
 • 25 150 Lần
 • 41 150 Lần
 • 33 149 Lần
 • 28 148 Lần
 • 16 147 Lần
 • 11 146 Lần
 • 08 145 Lần
 • 20 145 Lần
 • 40 145 Lần
 • 21 144 Lần
 • 23 144 Lần
 • 31 144 Lần
 • 26 141 Lần
 • 45 141 Lần
 • 09 140 Lần
 • 02 139 Lần
 • 12 139 Lần
 • 29 139 Lần
 • 43 139 Lần
 • 32 138 Lần
 • 03 137 Lần
 • 17 137 Lần
 • 39 137 Lần
 • 34 136 Lần
 • 36 136 Lần
 • 14 132 Lần
 • 15 132 Lần
 • 38 132 Lần
 • 42 132 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 26 23 Kỳ
 • 35 22 Kỳ
 • 25 21 Kỳ
 • 34 20 Kỳ
 • 31 18 Kỳ
 • 28 14 Kỳ
 • 01 13 Kỳ
 • 33 13 Kỳ
 • 44 13 Kỳ
 • 19 12 Kỳ
 • 14 11 Kỳ
 • 29 11 Kỳ
 • 42 11 Kỳ
 • 09 9 Kỳ
 • 05 8 Kỳ
 • 38 8 Kỳ
 • 10 7 Kỳ
 • 15 7 Kỳ
 • 06 6 Kỳ
 • 18 5 Kỳ
 • 20 5 Kỳ
 • 04 4 Kỳ
 • 23 4 Kỳ
 • 36 4 Kỳ
 • 03 3 Kỳ
 • 12 3 Kỳ
 • 22 3 Kỳ
 • 37 3 Kỳ
 • 39 3 Kỳ

Tải App Xổ Số