Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - KQXS MB Ngày 04/09/2023

XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 04/092023

Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Thứ hai, ngày 04/09/2023
T.Hai Hà Nội
G.ĐB 500Tr25 Tr
14-10-11-15-13-1 YT 08811
G.Nhất 10 Tr 37863
G.Nhì 5 Tr 87846 28711
G.Ba 1 Tr 18824 07874 25822 50186 66056 41908
G.Tư 400N 3781 1650 3560 7411
G.Năm 200N 3315 3628 8407 0132 3485 5123
G.Sáu 100N 490 255 462
G.Bảy 40 N 43 36 25 53
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto xổ số Miền Bắc Ngày 04/09/2023

0 08 07 5 56 50 55 53
1 11 11 11 15 6 63 60 62
2 24 22 28 23 25 7 74
3 32 36 8 86 81 85
4 46 43 9 90

Loto Xổ Số Hà Nội Ngày 04/09/2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1650
3560
490
8711
3781
7411
8811
5822
0132
462
7863
5123
43
53
8824
7874
3315
3485
255
25
7846
0186
6056
36
8407
1908
3628

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp