Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - KQXS MB Ngày 28/08/2023

XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 28/082023

Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Thứ hai, ngày 28/08/2023
T.Hai Hà Nội
G.ĐB 500Tr25 Tr
20-3-9-8-14-19-12-10 XC 83185
G.Nhất 10 Tr 32479
G.Nhì 5 Tr 36313 38300
G.Ba 1 Tr 44306 18203 05711 38445 73969 29512
G.Tư 400N 8530 6367 8245 0564
G.Năm 200N 7212 5751 3688 3614 1843 5375
G.Sáu 100N 073 070 392
G.Bảy 40 N 14 08 03 65
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto xổ số Miền Bắc Ngày 28/08/2023

0 00 06 03 08 03 5 51
1 13 11 12 12 14 14 6 69 67 64 65
2 7 79 75 73 70
3 30 8 85 88
4 45 45 43 9 92

Loto Xổ Số Hà Nội Ngày 28/08/2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8300
8530
070
5711
5751
9512
7212
392
6313
8203
1843
073
03
0564
3614
14
8445
8245
5375
65
3185
4306
6367
3688
08
2479
3969

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp