In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

53 11 ngày
44 10 ngày
73 10 ngày
45 9 ngày
59 9 ngày
27 7 ngày
63 7 ngày
03 6 ngày
06 6 ngày
17 6 ngày
24 6 ngày
26 6 ngày
37 6 ngày
78 6 ngày
79 6 ngày
88 6 ngày
93 6 ngày

Miền Bắc

27 18 ngày
80 12 ngày
00 11 ngày
05 11 ngày
31 11 ngày
48 9 ngày
75 9 ngày
08 8 ngày
60 8 ngày
82 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

37 13 ngày
11 11 ngày
81 10 ngày
43 8 ngày
66 7 ngày
01 6 ngày
20 6 ngày
93 6 ngày
09 5 ngày
32 5 ngày
41 5 ngày
47 5 ngày
52 5 ngày
69 5 ngày
82 5 ngày