In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Keno Kỳ quay #0046351 - KQXS KENO

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0046351 Ngày 14/01/2021 20:20

04 05 15 16 21 27 28 36 38 40
42 53 54 55 56 73 75 78 79 80
CHẲN:
11
LẺ:
9
LỚN:
10
BÉ:
10


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
23
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
26
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
2
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
12
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
43
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
11
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
2
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
23
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
17
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
10
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
41
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
149
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
35
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
96
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
12
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
85
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
4
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
18
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
126
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
12
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
178
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
101
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
41
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0046350 Ngày 14/01/2021 20:10

01 06 11 16 17 20 21 23 45 46
53 60 61 64 67 68 73 76 78 80

Kỳ vé #0046349 Ngày 14/01/2021 20:00

09 12 17 18 23 24 30 34 35 45
47 48 54 56 60 61 64 67 71 77

Kỳ vé #0046348 Ngày 14/01/2021 19:50

03 10 15 19 23 28 29 32 34 35
36 37 42 44 51 56 58 59 70 72

Kỳ vé #0046347 Ngày 14/01/2021 19:40

07 13 15 19 24 28 32 33 36 54
55 58 59 60 61 63 64 68 69 80

Kỳ vé #0046346 Ngày 14/01/2021 19:30

03 06 07 15 18 27 32 35 36 39
41 45 47 53 56 66 68 70 74 80

Tải App Xổ Số