In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max4D, XSMAX4D Ngày 26/01/2021

 XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott

Các Dãy Số Trúng Thưởng: 
A0650
B0103
C3009
D6435
E4675
G6133
 
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 0103
4
15tr
Giải Nhì 46756435
7
6.5tr
Giải Ba 065030096133
14
3tr
K.Khích 1 103
39
1tr
K.Khích 2 03
274
100N
 

In vé Dò KQXS Max4D, Vé Dò Vietlott Max4D

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán Điện Toán Max4D

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( 7 kỳ xổ gần nhất)

 • 08 2 Lần / 2 Kỳ
 • 38 2 Lần / 2 Kỳ
 • 47 2 Lần / 2 Kỳ
 • 67 2 Lần / 2 Kỳ
 • 77 2 Lần / 2 Kỳ
 • 79 2 Lần / 1 Kỳ
 • 88 2 Lần / 2 Kỳ
 • 93 2 Lần / 2 Kỳ

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 18 51 Lần / 50 Kỳ
 • 54 51 Lần / 48 Kỳ
 • 17 50 Lần / 49 Kỳ
 • 19 50 Lần / 49 Kỳ
 • 27 50 Lần / 48 Kỳ
 • 66 50 Lần / 48 Kỳ
 • 86 49 Lần / 48 Kỳ
 • 22 48 Lần / 47 Kỳ
 • 59 48 Lần / 46 Kỳ
 • 93 48 Lần / 48 Kỳ
 • 01 47 Lần / 46 Kỳ
 • 09 47 Lần / 46 Kỳ
 • 08 46 Lần / 45 Kỳ
 • 47 46 Lần / 44 Kỳ
 • 76 46 Lần / 46 Kỳ
 • 55 45 Lần / 44 Kỳ
 • 56 45 Lần / 45 Kỳ
 • 60 45 Lần / 43 Kỳ
 • 84 45 Lần / 43 Kỳ
 • 95 45 Lần / 42 Kỳ
 • 00 44 Lần / 41 Kỳ
 • 42 44 Lần / 44 Kỳ
 • 52 44 Lần / 41 Kỳ
 • 25 43 Lần / 41 Kỳ
 • 45 43 Lần / 42 Kỳ
 • 64 43 Lần / 42 Kỳ
 • 79 43 Lần / 42 Kỳ
 • 91 43 Lần / 43 Kỳ
 • 96 43 Lần / 38 Kỳ
 • 06 42 Lần / 42 Kỳ
 • 32 42 Lần / 40 Kỳ
 • 40 42 Lần / 41 Kỳ
 • 73 42 Lần / 42 Kỳ
 • 83 42 Lần / 41 Kỳ
 • 12 41 Lần / 40 Kỳ
 • 16 41 Lần / 40 Kỳ
 • 38 41 Lần / 41 Kỳ
 • 88 41 Lần / 41 Kỳ
 • 26 40 Lần / 38 Kỳ
 • 57 40 Lần / 39 Kỳ
 • 77 40 Lần / 39 Kỳ
 • 80 40 Lần / 38 Kỳ
 • 90 40 Lần / 40 Kỳ
 • 04 39 Lần / 37 Kỳ
 • 49 39 Lần / 38 Kỳ
 • 97 39 Lần / 38 Kỳ
 • 23 38 Lần / 37 Kỳ
 • 31 38 Lần / 37 Kỳ
 • 41 38 Lần / 36 Kỳ
 • 99 38 Lần / 36 Kỳ
 • 03 37 Lần / 36 Kỳ
 • 28 37 Lần / 37 Kỳ
 • 30 37 Lần / 36 Kỳ
 • 33 37 Lần / 33 Kỳ
 • 34 37 Lần / 37 Kỳ
 • 39 37 Lần / 37 Kỳ
 • 65 37 Lần / 36 Kỳ
 • 82 37 Lần / 35 Kỳ
 • 87 37 Lần / 36 Kỳ
 • 07 36 Lần / 35 Kỳ
 • 21 36 Lần / 35 Kỳ
 • 58 36 Lần / 36 Kỳ
 • 10 35 Lần / 35 Kỳ
 • 74 35 Lần / 35 Kỳ
 • 02 34 Lần / 34 Kỳ
 • 15 34 Lần / 34 Kỳ
 • 20 34 Lần / 33 Kỳ
 • 50 34 Lần / 32 Kỳ
 • 67 34 Lần / 33 Kỳ
 • 68 34 Lần / 34 Kỳ
 • 70 34 Lần / 33 Kỳ
 • 89 34 Lần / 33 Kỳ
 • 36 33 Lần / 33 Kỳ
 • 46 33 Lần / 32 Kỳ
 • 94 33 Lần / 33 Kỳ
 • 24 32 Lần / 31 Kỳ
 • 35 32 Lần / 31 Kỳ
 • 61 32 Lần / 31 Kỳ
 • 62 32 Lần / 32 Kỳ
 • 85 32 Lần / 32 Kỳ
 • 98 32 Lần / 32 Kỳ
 • 05 31 Lần / 31 Kỳ
 • 13 31 Lần / 31 Kỳ
 • 29 31 Lần / 31 Kỳ
 • 37 31 Lần / 31 Kỳ
 • 14 30 Lần / 27 Kỳ
 • 48 30 Lần / 29 Kỳ
 • 51 30 Lần / 30 Kỳ
 • 72 30 Lần / 29 Kỳ
 • 81 30 Lần / 30 Kỳ
 • 53 29 Lần / 29 Kỳ
 • 69 29 Lần / 29 Kỳ
 • 92 29 Lần / 27 Kỳ
 • 11 28 Lần / 28 Kỳ
 • 43 28 Lần / 27 Kỳ
 • 71 27 Lần / 26 Kỳ
 • 75 27 Lần / 27 Kỳ
 • 63 26 Lần / 25 Kỳ
 • 44 23 Lần / 22 Kỳ
 • 78 19 Lần / 19 Kỳ

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 44 67 Kỳ
 • 15 60 Kỳ
 • 92 53 Kỳ
 • 98 53 Kỳ
 • 00 48 Kỳ
 • 26 45 Kỳ
 • 85 45 Kỳ
 • 36 43 Kỳ
 • 05 41 Kỳ
 • 30 40 Kỳ
 • 65 39 Kỳ
 • 95 39 Kỳ
 • 97 38 Kỳ
 • 14 35 Kỳ
 • 20 35 Kỳ
 • 89 34 Kỳ
 • 27 33 Kỳ
 • 99 32 Kỳ
 • 68 30 Kỳ
 • 69 29 Kỳ
 • 02 28 Kỳ
 • 35 28 Kỳ
 • 86 28 Kỳ
 • 66 27 Kỳ
 • 49 26 Kỳ
 • 57 26 Kỳ
 • 82 26 Kỳ
 • 71 25 Kỳ
 • 43 24 Kỳ
 • 83 24 Kỳ
 • 28 23 Kỳ
 • 61 23 Kỳ
 • 96 20 Kỳ
 • 07 18 Kỳ
 • 39 18 Kỳ
 • 03 17 Kỳ
 • 24 17 Kỳ
 • 21 16 Kỳ
 • 29 16 Kỳ
 • 51 16 Kỳ
 • 45 15 Kỳ
 • 13 14 Kỳ
 • 48 14 Kỳ
 • 37 13 Kỳ
 • 53 13 Kỳ
 • 80 13 Kỳ
 • 12 12 Kỳ
 • 42 12 Kỳ
 • 73 12 Kỳ
 • 84 12 Kỳ
 • 01 11 Kỳ
 • 04 11 Kỳ
 • 06 11 Kỳ
 • 75 11 Kỳ
 • 91 11 Kỳ
 • 40 10 Kỳ
 • 74 10 Kỳ
 • 10 9 Kỳ
 • 34 9 Kỳ
 • 56 9 Kỳ
 • 19 8 Kỳ
 • 46 8 Kỳ
 • 59 8 Kỳ
 • 64 8 Kỳ
 • 55 7 Kỳ
 • 70 7 Kỳ
 • 16 6 Kỳ
 • 33 6 Kỳ
 • 62 6 Kỳ
 • 78 6 Kỳ
 • 09 5 Kỳ
 • 32 5 Kỳ
 • 76 5 Kỳ
 • 90 5 Kỳ
 • 11 4 Kỳ
 • 22 4 Kỳ
 • 23 4 Kỳ
 • 50 4 Kỳ
 • 94 4 Kỳ

Tải App Xổ Số