In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max4D, XSMAX4D Ngày 06/05/2021

 XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott

Các Dãy Số Trúng Thưởng: 
A0312
B0913
C9360
D4215
E7609
G9441
 
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất 0913
2
15tr
Giải Nhì 03127609
6
6.5tr
Giải Ba 936042159441
1
3tr
K.Khích 1 913
31
1tr
K.Khích 2 13
490
100N
 

In vé Dò KQXS Max4D, Vé Dò Vietlott Max4D

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán Điện Toán Max4D

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( 7 kỳ xổ gần nhất)

 • 09 2 Lần / 2 Kỳ
 • 23 2 Lần / 1 Kỳ
 • 57 2 Lần / 2 Kỳ
 • 67 2 Lần / 2 Kỳ
 • 69 2 Lần / 2 Kỳ

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 18 55 Lần / 54 Kỳ
 • 86 53 Lần / 52 Kỳ
 • 19 52 Lần / 51 Kỳ
 • 54 52 Lần / 49 Kỳ
 • 09 51 Lần / 50 Kỳ
 • 17 51 Lần / 50 Kỳ
 • 64 51 Lần / 49 Kỳ
 • 22 50 Lần / 49 Kỳ
 • 27 50 Lần / 48 Kỳ
 • 66 50 Lần / 48 Kỳ
 • 47 49 Lần / 47 Kỳ
 • 52 49 Lần / 46 Kỳ
 • 93 49 Lần / 49 Kỳ
 • 01 48 Lần / 47 Kỳ
 • 08 48 Lần / 46 Kỳ
 • 59 48 Lần / 46 Kỳ
 • 76 48 Lần / 48 Kỳ
 • 95 48 Lần / 45 Kỳ
 • 41 47 Lần / 45 Kỳ
 • 56 47 Lần / 47 Kỳ
 • 83 47 Lần / 46 Kỳ
 • 84 47 Lần / 45 Kỳ
 • 00 46 Lần / 43 Kỳ
 • 25 46 Lần / 44 Kỳ
 • 60 46 Lần / 44 Kỳ
 • 90 46 Lần / 46 Kỳ
 • 96 46 Lần / 41 Kỳ
 • 26 45 Lần / 43 Kỳ
 • 32 45 Lần / 43 Kỳ
 • 38 45 Lần / 45 Kỳ
 • 40 45 Lần / 43 Kỳ
 • 45 45 Lần / 44 Kỳ
 • 55 45 Lần / 44 Kỳ
 • 73 45 Lần / 44 Kỳ
 • 79 45 Lần / 44 Kỳ
 • 88 45 Lần / 45 Kỳ
 • 91 45 Lần / 45 Kỳ
 • 16 44 Lần / 43 Kỳ
 • 39 44 Lần / 44 Kỳ
 • 42 44 Lần / 44 Kỳ
 • 57 44 Lần / 43 Kỳ
 • 77 44 Lần / 43 Kỳ
 • 12 43 Lần / 42 Kỳ
 • 34 43 Lần / 43 Kỳ
 • 67 43 Lần / 42 Kỳ
 • 80 43 Lần / 41 Kỳ
 • 97 43 Lần / 42 Kỳ
 • 06 42 Lần / 42 Kỳ
 • 30 42 Lần / 41 Kỳ
 • 03 41 Lần / 40 Kỳ
 • 07 41 Lần / 40 Kỳ
 • 23 41 Lần / 39 Kỳ
 • 28 41 Lần / 41 Kỳ
 • 33 41 Lần / 37 Kỳ
 • 49 41 Lần / 40 Kỳ
 • 99 41 Lần / 39 Kỳ
 • 04 40 Lần / 38 Kỳ
 • 20 40 Lần / 39 Kỳ
 • 31 40 Lần / 39 Kỳ
 • 50 40 Lần / 38 Kỳ
 • 58 40 Lần / 40 Kỳ
 • 82 40 Lần / 38 Kỳ
 • 87 40 Lần / 39 Kỳ
 • 37 39 Lần / 38 Kỳ
 • 15 38 Lần / 38 Kỳ
 • 53 38 Lần / 37 Kỳ
 • 65 38 Lần / 37 Kỳ
 • 68 38 Lần / 38 Kỳ
 • 21 37 Lần / 36 Kỳ
 • 85 37 Lần / 37 Kỳ
 • 02 36 Lần / 36 Kỳ
 • 10 36 Lần / 36 Kỳ
 • 35 36 Lần / 35 Kỳ
 • 74 36 Lần / 36 Kỳ
 • 94 36 Lần / 36 Kỳ
 • 36 35 Lần / 35 Kỳ
 • 70 35 Lần / 34 Kỳ
 • 89 35 Lần / 34 Kỳ
 • 98 35 Lần / 35 Kỳ
 • 24 34 Lần / 33 Kỳ
 • 29 34 Lần / 34 Kỳ
 • 46 34 Lần / 33 Kỳ
 • 61 34 Lần / 33 Kỳ
 • 05 33 Lần / 33 Kỳ
 • 43 33 Lần / 32 Kỳ
 • 62 33 Lần / 33 Kỳ
 • 69 33 Lần / 33 Kỳ
 • 75 33 Lần / 33 Kỳ
 • 13 32 Lần / 32 Kỳ
 • 48 32 Lần / 31 Kỳ
 • 51 32 Lần / 32 Kỳ
 • 72 32 Lần / 31 Kỳ
 • 81 32 Lần / 32 Kỳ
 • 92 32 Lần / 30 Kỳ
 • 11 30 Lần / 30 Kỳ
 • 14 30 Lần / 27 Kỳ
 • 71 28 Lần / 27 Kỳ
 • 63 27 Lần / 26 Kỳ
 • 44 24 Lần / 23 Kỳ
 • 78 19 Lần / 19 Kỳ

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 14 84 Kỳ
 • 27 82 Kỳ
 • 66 76 Kỳ
 • 42 61 Kỳ
 • 06 60 Kỳ
 • 59 57 Kỳ
 • 55 56 Kỳ
 • 78 55 Kỳ
 • 54 43 Kỳ
 • 65 39 Kỳ
 • 19 37 Kỳ
 • 04 35 Kỳ
 • 17 35 Kỳ
 • 62 34 Kỳ
 • 08 33 Kỳ
 • 89 32 Kỳ
 • 00 28 Kỳ
 • 96 27 Kỳ
 • 02 25 Kỳ
 • 51 25 Kỳ
 • 90 25 Kỳ
 • 40 24 Kỳ
 • 21 23 Kỳ
 • 91 23 Kỳ
 • 29 22 Kỳ
 • 44 20 Kỳ
 • 10 19 Kỳ
 • 94 19 Kỳ
 • 31 18 Kỳ
 • 33 18 Kỳ
 • 87 18 Kỳ
 • 28 17 Kỳ
 • 61 17 Kỳ
 • 99 17 Kỳ
 • 70 16 Kỳ
 • 93 16 Kỳ
 • 01 15 Kỳ
 • 03 15 Kỳ
 • 22 13 Kỳ
 • 64 13 Kỳ
 • 86 13 Kỳ
 • 05 12 Kỳ
 • 35 12 Kỳ
 • 38 12 Kỳ
 • 98 12 Kỳ
 • 07 11 Kỳ
 • 48 11 Kỳ
 • 79 11 Kỳ
 • 30 10 Kỳ
 • 71 10 Kỳ
 • 95 10 Kỳ
 • 34 9 Kỳ
 • 46 9 Kỳ
 • 81 9 Kỳ
 • 36 8 Kỳ
 • 43 8 Kỳ
 • 68 8 Kỳ
 • 82 8 Kỳ
 • 16 7 Kỳ
 • 32 7 Kỳ
 • 58 7 Kỳ
 • 63 7 Kỳ
 • 75 7 Kỳ
 • 24 6 Kỳ
 • 49 6 Kỳ
 • 52 6 Kỳ
 • 23 5 Kỳ
 • 26 5 Kỳ
 • 47 5 Kỳ
 • 53 5 Kỳ
 • 77 5 Kỳ
 • 20 4 Kỳ
 • 37 4 Kỳ
 • 45 4 Kỳ
 • 57 4 Kỳ
 • 74 4 Kỳ
 • 88 4 Kỳ

Tải App Xổ Số