In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Keno Kỳ quay #0056810 - KQXS KENO

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0056810 Ngày 04/05/2021 21:50

02 03 09 10 11 12 15 16 21 24
27 34 44 45 54 55 64 70 72 73
CHẲN:
11
LẺ:
9
LỚN:
8
BÉ:
12


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
22
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
40
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
1
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
20
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
47
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
27
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
10
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
24
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
31
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
37
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
140
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
0
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
23
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
66
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
1
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
89
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
3
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
11
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
100
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
5
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
75
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
73
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
4
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0056809 Ngày 04/05/2021 21:40

03 21 33 39 41 43 44 45 50 54
55 61 62 64 68 69 70 74 77 78

Kỳ vé #0056808 Ngày 04/05/2021 21:30

02 04 05 15 17 20 22 27 31 36
38 42 48 58 59 64 66 71 73 76

Kỳ vé #0056807 Ngày 04/05/2021 21:20

05 07 09 10 15 16 18 25 33 36
40 41 47 48 51 63 68 70 71 76

Kỳ vé #0056806 Ngày 04/05/2021 21:10

01 03 07 09 11 13 14 20 21 23
28 36 47 48 62 63 65 67 75 80

Kỳ vé #0056805 Ngày 04/05/2021 21:00

07 10 12 25 27 34 36 37 38 43
44 51 54 55 56 65 66 71 72 74

Tải App Xổ Số