In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 55 Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 42 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 11/09/2020 Đến Ngày: 24/10/2020
Số 55 xuất hiện ngày cuối 26/04/2021 đến 05/05/2021 là 9 ngày

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 05/05/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18  ( 14 ngày )
77  ( 11 ngày )
55  ( 9 ngày )
07  ( 8 ngày )
14  ( 8 ngày )
38  ( 8 ngày )
62  ( 8 ngày )
94  ( 8 ngày )
00  ( 7 ngày )
04  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:

02 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
22 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 3 Lần ) Không tăng
36 ( 3 Lần ) Tăng 2
72 ( 3 Lần ) Tăng 1
80 ( 3 Lần ) Không tăng
02 ( 2 Lần ) Tăng 1
17 ( 2 Lần ) Tăng 1
22 ( 2 Lần ) Tăng 1
29 ( 2 Lần ) Tăng 1
33 ( 2 Lần ) Không tăng
37 ( 2 Lần ) Không tăng
40 ( 2 Lần ) Tăng 1
44 ( 2 Lần ) Tăng 2
49 ( 2 Lần ) Không tăng
56 ( 2 Lần ) Tăng 1
61 ( 2 Lần ) Không tăng
66 ( 2 Lần ) Tăng 1
68 ( 2 Lần ) Không tăng
78 ( 2 Lần ) Giảm 1
81 ( 2 Lần ) Không tăng
88 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

36 ( 7 Lần ) Tăng 2
89 ( 6 Lần ) Tăng 1
21 ( 5 Lần ) Không tăng
29 ( 5 Lần ) Tăng 1
13 ( 4 Lần ) Giảm 1
16 ( 4 Lần ) Không tăng
17 ( 4 Lần ) Không tăng
40 ( 4 Lần ) Tăng 1
56 ( 4 Lần ) Tăng 1
72 ( 4 Lần ) Tăng 1
76 ( 4 Lần ) Tăng 1
80 ( 4 Lần ) Không tăng
88 ( 4 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 Lần 1
0 9 Lần 0
8 Lần 2
1 8 Lần 0
9 Lần 2
2 9 Lần 2
9 Lần 2
3 8 Lần 2
11 Lần 4
4 5 Lần 0
5 Lần 0
5 5 Lần 1
9 Lần 0
6 14 Lần 4
10 Lần 2
7 7 Lần 0
11 Lần 1
8 9 Lần 2
5 Lần 2
9 7 Lần 1

Tải App Xổ Số