In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Mơ Thấy áo bu dông

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • áo bu dông
    08, 06, 56

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

62 11 ngày
13 9 ngày
76 9 ngày
59 8 ngày
87 8 ngày
47 6 ngày
55 6 ngày
64 6 ngày
68 6 ngày
70 6 ngày
83 6 ngày

Miền Bắc

31 17 ngày
76 17 ngày
07 13 ngày
68 12 ngày
02 11 ngày
08 11 ngày
55 11 ngày
97 11 ngày
88 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

47 13 ngày
27 10 ngày
62 10 ngày
43 9 ngày
02 8 ngày
16 8 ngày
21 7 ngày
05 6 ngày
14 6 ngày
32 6 ngày
42 6 ngày