In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Mơ Thấy phượng hoàng

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • phượng hoàng
    13, 78, 98
Giải mã giấc mơ thấy phượng hoàng

Chiêm bao thấy chim là điềm lành .

Mơ thấy chim phượng hoàng là có quý nhân trợ giúp .

Mơ thấy phượng hoàng đậu trên mình là sắp được chia gia tài . 

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy phượng hoàng, bạn nên mua Loto tự chọn số 13, 78, 98

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

06 12 ngày
58 9 ngày
12 8 ngày
45 7 ngày
66 7 ngày
11 6 ngày
84 6 ngày
37 5 ngày
79 5 ngày

Miền Bắc

27 13 ngày
83 13 ngày
13 12 ngày
16 11 ngày
31 9 ngày
38 9 ngày
54 9 ngày
35 7 ngày
96 7 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

30 15 ngày
77 12 ngày
76 10 ngày
22 9 ngày
53 8 ngày
46 7 ngày
05 6 ngày
24 6 ngày
55 6 ngày