In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 93 Miền Nam (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 22 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 04/06/2013 Đến Ngày: 27/06/2013
Số 93 xuất hiện ngày cuối 27/04/2021 đến 06/05/2021 là 9 ngày

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 06/05/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

86  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
27  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )
60  ( 7 ngày )
61  ( 7 ngày )
64  ( 7 ngày )
65  ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

86  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
27  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:

95 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

50 ( 4 Lần ) Tăng 1
92 ( 4 Lần ) Tăng 1
20 ( 3 Lần ) Tăng 2
23 ( 3 Lần ) Giảm 1
63 ( 3 Lần ) Không tăng
66 ( 3 Lần ) Không tăng
78 ( 3 Lần ) Giảm 1
89 ( 3 Lần ) Tăng 2
95 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

92 ( 8 Lần ) Tăng 2
32 ( 6 Lần ) Không tăng
63 ( 6 Lần ) Tăng 1
66 ( 6 Lần ) Tăng 1
16 ( 5 Lần ) Tăng 1
50 ( 5 Lần ) Tăng 1
69 ( 5 Lần ) Tăng 1
78 ( 5 Lần ) Không tăng
81 ( 5 Lần ) Tăng 1
91 ( 5 Lần ) Tăng 1
95 ( 5 Lần ) Tăng 1
96 ( 5 Lần ) Giảm 1
99 ( 5 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 1
0 16 Lần 1
11 Lần 1
1 9 Lần 2
11 Lần 2
2 11 Lần 1
11 Lần 2
3 11 Lần 3
2 Lần 4
4 7 Lần 1
15 Lần 2
5 11 Lần 3
9 Lần 2
6 11 Lần 1
12 Lần 0
7 9 Lần 1
15 Lần 3
8 11 Lần 3
16 Lần 1
9 12 Lần 6

Tải App Xổ Số