Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi - KQXS QNG

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

76 16 ngày
12 10 ngày
75 10 ngày
13 8 ngày
19 7 ngày
24 7 ngày
59 7 ngày
28 6 ngày
30 6 ngày
33 6 ngày
56 6 ngày
62 6 ngày
89 6 ngày

Miền Bắc

38 13 ngày
90 12 ngày
08 11 ngày
61 11 ngày
77 10 ngày
92 10 ngày
56 9 ngày
75 9 ngày
04 8 ngày
42 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

24 13 ngày
12 11 ngày
49 9 ngày
40 8 ngày
44 8 ngày
45 8 ngày
70 8 ngày
22 7 ngày
65 6 ngày
88 6 ngày