In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 24 Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 18 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 04/07/2015 Đến Ngày: 23/07/2015
Số 24 xuất hiện ngày cuối 22/10/2021 đến 24/10/2021 là 2 ngày

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 24/10/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

73  ( 25 ngày )
68  ( 13 ngày )
66  ( 12 ngày )
30  ( 11 ngày )
04  ( 8 ngày )
65  ( 7 ngày )
98  ( 7 ngày )
99  ( 7 ngày )
07  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )
32  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

73  ( 25 ngày )
68  ( 13 ngày )
66  ( 12 ngày )
30  ( 11 ngày )
04  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:

55 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
97 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
13 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
37 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

13 ( 4 Lần ) Tăng 3
28 ( 4 Lần ) Không tăng
97 ( 4 Lần ) Tăng 2
55 ( 3 Lần ) Tăng 1
01 ( 2 Lần ) Tăng 1
03 ( 2 Lần ) Không tăng
06 ( 2 Lần ) Không tăng
09 ( 2 Lần ) Giảm 1
11 ( 2 Lần ) Không tăng
17 ( 2 Lần ) Tăng 1
25 ( 2 Lần ) Tăng 1
26 ( 2 Lần ) Không tăng
33 ( 2 Lần ) Tăng 1
37 ( 2 Lần ) Tăng 1
40 ( 2 Lần ) Không tăng
45 ( 2 Lần ) Không tăng
46 ( 2 Lần ) Không tăng
47 ( 2 Lần ) Tăng 1
48 ( 2 Lần ) Tăng 1
49 ( 2 Lần ) Không tăng
50 ( 2 Lần ) Tăng 1
51 ( 2 Lần ) Giảm 1
53 ( 2 Lần ) Không tăng
57 ( 2 Lần ) Không tăng
60 ( 2 Lần ) Giảm 1
70 ( 2 Lần ) Không tăng
72 ( 2 Lần ) Không tăng
77 ( 2 Lần ) Không tăng
79 ( 2 Lần ) Không tăng
88 ( 2 Lần ) Tăng 1
92 ( 2 Lần ) Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

36 ( 8 Lần ) Không tăng
48 ( 6 Lần ) Tăng 1
89 ( 6 Lần ) Không tăng
02 ( 5 Lần ) Tăng 1
06 ( 5 Lần ) Tăng 1
09 ( 5 Lần ) Không tăng
14 ( 5 Lần ) Giảm 1
25 ( 5 Lần ) Tăng 1
28 ( 5 Lần ) Giảm 1
45 ( 5 Lần ) Không tăng
63 ( 5 Lần ) Giảm 1
71 ( 5 Lần ) Không tăng
79 ( 5 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 12 Lần 1
13 Lần 2
1 12 Lần 2
12 Lần 1
2 8 Lần 1
10 Lần 5
3 15 Lần 5
15 Lần 1
4 6 Lần 0
14 Lần 0
5 10 Lần 1
6 Lần 1
6 9 Lần 5
10 Lần 4
7 15 Lần 5
7 Lần 2
8 12 Lần 4
10 Lần 3
9 9 Lần 6

Tải App Xổ Số