In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu - KQXS VT

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

55 16 ngày
33 13 ngày
60 13 ngày
58 9 ngày
84 9 ngày
88 9 ngày
26 8 ngày
45 8 ngày
72 8 ngày
85 8 ngày

Miền Bắc

71 14 ngày
17 13 ngày
46 13 ngày
86 13 ngày
96 12 ngày
27 11 ngày
23 10 ngày
63 10 ngày
74 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

63 14 ngày
19 12 ngày
37 12 ngày
34 11 ngày
72 10 ngày
07 9 ngày
95 9 ngày
33 7 ngày
61 7 ngày