In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông - KQXS DNO

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

79 14 ngày
48 12 ngày
04 10 ngày
28 10 ngày
92 10 ngày
64 9 ngày
84 9 ngày
45 7 ngày
73 7 ngày
74 7 ngày

Miền Bắc

95 17 ngày
56 16 ngày
67 13 ngày
03 11 ngày
09 11 ngày
50 10 ngày
70 10 ngày
83 10 ngày
90 10 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

75 10 ngày
36 8 ngày
01 7 ngày
39 7 ngày
47 7 ngày
49 7 ngày
86 7 ngày
14 6 ngày
15 6 ngày
27 6 ngày
35 6 ngày
60 6 ngày
66 6 ngày
78 6 ngày
96 6 ngày