In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSVietLott Thứ ba, Kết quả xổ số VietLott Thứ ba

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001019 Thứ ba, Ngày: 09/04/2024

04 12 27 44 46 51 22
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000

Giá Trị Jackpot 2
25,409,725,000

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 số + power 1 25,409,725,000
Giải nhất 5 số 41 40 Triệu
Giải nhì 4 số 3,112 500.000đ
Giải ba 3 số 69,136 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00400 Thứ ba, Ngày: 09/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
710 627 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
243 168 991 275
5
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
323 275 564 576 526 931
4
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
398 428 838 817 504 861 722 472
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
79
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
586
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,551
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001016 Thứ ba, Ngày: 02/04/2024

01 12 18 20 51 52 37
Giá Trị Jackpot 1
317,948,300,400

Giá Trị Jackpot 2
4,994,255,600

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 317,948,300,400
Jackpot 2 5 số + power 0 4,994,255,600
Giải nhất 5 số 43 40 Triệu
Giải nhì 4 số 3,182 500.000đ
Giải ba 3 số 66,871 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00397 Thứ ba, Ngày: 02/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
011 101 1
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
611 316 333 989
3
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
729 802 652 798 618 332
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
133 522 852 327 083 526 842 668
11
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
70
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
633
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,923
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
3

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001013 Thứ ba, Ngày: 26/03/2024

01 08 13 16 38 44 47
Giá Trị Jackpot 1
297,045,137,100

Giá Trị Jackpot 2
4,773,402,950

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 297,045,137,100
Jackpot 2 5 số + power 1 4,773,402,950
Giải nhất 5 số 42 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,734 500.000đ
Giải ba 3 số 63,321 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00394 Thứ ba, Ngày: 26/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
574 114 1
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
848 576 211 911
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
809 736 246 867 501 881
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
823 279 195 226 525 086 116 488
13
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
85
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
659
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,860
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001010 Thứ ba, Ngày: 19/03/2024

06 25 39 45 46 55 26
Giá Trị Jackpot 1
257,677,415,400

Giá Trị Jackpot 2
4,532,598,900

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 257,677,415,400
Jackpot 2 5 số + power 1 4,532,598,900
Giải nhất 5 số 37 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,240 500.000đ
Giải ba 3 số 49,299 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00391 Thứ ba, Ngày: 19/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
293 895 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
689 617 385 586
3
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
391 868 981 802 022 227
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
264 825 352 352 715 762 643 629
7
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
62
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
600
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,821
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001007 Thứ ba, Ngày: 12/03/2024

11 14 18 20 22 43 16
Giá Trị Jackpot 1
213,559,310,100

Giá Trị Jackpot 2
7,055,505,500

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 213,559,310,100
Jackpot 2 5 số + power 0 7,055,505,500
Giải nhất 5 số 34 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,559 500.000đ
Giải ba 3 số 51,357 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00388 Thứ ba, Ngày: 12/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
559 562 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
380 080 684 207
7
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
950 076 937 556 190 181
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
449 198 151 825 813 096 913 991
3
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
42
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
625
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,954
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001004 Thứ ba, Ngày: 05/03/2024

12 19 21 23 28 54 31
Giá Trị Jackpot 1
177,059,760,600

Giá Trị Jackpot 2
7,622,995,650

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 177,059,760,600
Jackpot 2 5 số + power 1 7,622,995,650
Giải nhất 5 số 27 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,012 500.000đ
Giải ba 3 số 43,558 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00385 Thứ ba, Ngày: 05/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
201 318 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
144 290 438 679
3
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
811 035 679 884 754 547
9
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
335 554 769 056 124 594 316 773
5
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
55
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
498
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,466
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001001 Thứ ba, Ngày: 27/02/2024

01 04 06 08 24 35 53
Giá Trị Jackpot 1
142,673,643,750

Giá Trị Jackpot 2
3,802,316,000

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 142,673,643,750
Jackpot 2 5 số + power 0 3,802,316,000
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,068 500.000đ
Giải ba 3 số 36,946 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00382 Thứ ba, Ngày: 27/02/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
080 595 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
589 056 513 745
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
318 638 680 129 421 574
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
284 079 978 393 100 789 872 255
7
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
40
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
563
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,302
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0