In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSVietLott Thứ hai, Kết quả xổ số VietLott Thứ hai

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000753 Thứ hai, Ngày: 08/04/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(23)
356 026 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(53)
553 466 562 100 Giải Nhất
40Tr

(5)
Giải Nhì
210K

(85)
206 479 436 998 641 371 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(158)
093 484 673 820 117 149 111 888 Giải Ba
5Tr

(11)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(62)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(564)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(5,684)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000750 Thứ hai, Ngày: 01/04/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(55)
572 211 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(26)
914 900 845 854 Giải Nhất
40Tr

(2)
Giải Nhì
210K

(68)
346 081 560 199 991 016 Giải Nhì
10Tr

(2)
Giải Ba
100K

(77)
314 280 317 717 076 340 462 708 Giải Ba
5Tr

(9)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(54)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(712)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(4,779)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000747 Thứ hai, Ngày: 25/03/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(21)
359 924 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(39)
177 280 851 941 Giải Nhất
40Tr

(1)
Giải Nhì
210K

(74)
991 273 976 706 691 844 Giải Nhì
10Tr

(2)
Giải Ba
100K

(163)
286 068 691 271 832 407 551 279 Giải Ba
5Tr

(4)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(43)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(554)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(4,869)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000744 Thứ hai, Ngày: 18/03/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(94)
189 011 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(66)
603 177 486 517 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(130)
668 658 020 611 570 735 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(420)
685 487 899 650 134 843 785 623 Giải Ba
5Tr

(7)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(55)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(854)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(6,054)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000741 Thứ hai, Ngày: 11/03/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(22)
323 457 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(74)
959 237 736 094 Giải Nhất
40Tr

(1)
Giải Nhì
210K

(108)
973 795 165 957 119 556 Giải Nhì
10Tr

(3)
Giải Ba
100K

(150)
673 778 240 358 031 485 159 321 Giải Ba
5Tr

(7)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(48)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(653)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(5,299)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000738 Thứ hai, Ngày: 04/03/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(34)
264 759 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(218)
074 514 644 603 Giải Nhất
40Tr

(0)
Giải Nhì
210K

(100)
827 698 038 664 671 984 Giải Nhì
10Tr

(4)
Giải Ba
100K

(143)
643 682 615 872 294 979 570 937 Giải Ba
5Tr

(2)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(32)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(565)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(5,051)

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000735 Thứ hai, Ngày: 26/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải ĐB
1Tr

(25)
526 275 Giải ĐB
1Tỷ

(0)
Giải Nhất
350K

(43)
239 795 406 141 Giải Nhất
40Tr

(3)
Giải Nhì
210K

(75)
852 566 664 357 413 249 Giải Nhì
10Tr

(7)
Giải Ba
100K

(113)
390 707 766 374 646 342 131 363 Giải Ba
5Tr

(10)
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải Tư
1Tr

(67)
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải Năm
150K

(618)
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải Sáu
40K

(5,280)