In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSVietLott Thứ bảy, Kết quả xổ số VietLott Thứ bảy

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001018 Thứ bảy, Ngày: 06/04/2024

09 13 20 30 39 54 23
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000

Giá Trị Jackpot 2
67,784,892,000

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 số + power 1 67,784,892,000
Giải nhất 5 số 47 40 Triệu
Giải nhì 4 số 3,272 500.000đ
Giải ba 3 số 73,555 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00399 Thứ bảy, Ngày: 06/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
205 180 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
432 780 281 390
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
259 572 661 694 018 318
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
238 831 873 457 229 473 903 771
4
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
30
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
538
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,313
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001015 Thứ bảy, Ngày: 30/03/2024

14 17 27 38 54 55 23
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000

Giá Trị Jackpot 2
21,967,876,000

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 số + power 2 10,983,938,000
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,901 500.000đ
Giải ba 3 số 62,094 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00396 Thứ bảy, Ngày: 30/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
066 116 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
591 624 129 348
2
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
594 223 245 265 097 917
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
422 713 120 776 685 363 456 282
11
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
45
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
587
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,009
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
1

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001012 Thứ bảy, Ngày: 23/03/2024

03 10 13 30 40 52 04
Giá Trị Jackpot 1
281,084,510,550

Giá Trị Jackpot 2
4,202,342,900

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 281,084,510,550
Jackpot 2 5 số + power 1 4,202,342,900
Giải nhất 5 số 104 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,880 500.000đ
Giải ba 3 số 55,887 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00393 Thứ bảy, Ngày: 23/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
473 482 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
730 126 212 473
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
888 213 093 152 182 729
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
978 219 332 445 489 802 856 844
11
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
61
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
563
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,367
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001009 Thứ bảy, Ngày: 16/03/2024

08 36 42 43 44 55 54
Giá Trị Jackpot 1
243,884,025,300

Giá Trị Jackpot 2
10,424,918,300

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 243,884,025,300
Jackpot 2 5 số + power 1 10,424,918,300
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,973 500.000đ
Giải ba 3 số 46,293 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00390 Thứ bảy, Ngày: 16/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
397 266 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
000 737 787 366
6
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
439 143 696 728 218 519
4
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
369 883 936 660 387 557 385 322
13
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
62
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
598
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
6,049
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001006 Thứ bảy, Ngày: 09/03/2024

11 13 22 36 46 49 37
Giá Trị Jackpot 1
199,484,306,400

Giá Trị Jackpot 2
5,491,616,200

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 199,484,306,400
Jackpot 2 5 số + power 0 5,491,616,200
Giải nhất 5 số 22 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,743 500.000đ
Giải ba 3 số 38,373 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00387 Thứ bảy, Ngày: 09/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
815 508 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
737 101 185 876
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
382 089 061 373 506 723
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
509 772 063 765 784 262 406 815
2
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
37
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
466
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,986
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001003 Thứ bảy, Ngày: 02/03/2024

01 19 21 31 50 55 37
Giá Trị Jackpot 1
164,593,876,350

Giá Trị Jackpot 2
6,237,897,400

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 164,593,876,350
Jackpot 2 5 số + power 0 6,237,897,400
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,622 500.000đ
Giải ba 3 số 31,683 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00384 Thứ bảy, Ngày: 02/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
419 719 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
149 100 017 105
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
183 431 595 771 159 560
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
481 449 224 630 141 634 680 832
7
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
38
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
626
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,539
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001000 Thứ bảy, Ngày: 24/02/2024

01 03 22 27 38 40 26
Giá Trị Jackpot 1
135,452,799,750

Giá Trị Jackpot 2
3,569,068,200

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 135,452,799,750
Jackpot 2 5 số + power 1 3,569,068,200
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,569 500.000đ
Giải ba 3 số 29,741 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00381 Thứ bảy, Ngày: 24/02/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
762 262 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
495 197 905 282
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
238 919 561 434 822 304
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
025 185 949 521 836 890 724 835
13
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
43
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
613
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,658
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0