In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSVietLott Thứ năm, Kết quả xổ số VietLott Thứ năm

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001020 Thứ năm, Ngày: 11/04/2024

03 06 15 25 33 43 55
Giá Trị Jackpot 1
314,186,714,850

Giá Trị Jackpot 2
4,576,301,650

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 2 157,093,357,425
Jackpot 2 5 số + power 2 2,288,150,825
Giải nhất 5 số 103 40 Triệu
Giải nhì 4 số 4,108 500.000đ
Giải ba 3 số 72,534 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00401 Thứ năm, Ngày: 11/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
749 303 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
563 345 453 977
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
539 204 881 200 785 505
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
298 891 563 792 624 928 175 327
17
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
66
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
848
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,376
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001017 Thứ năm, Ngày: 04/04/2024

03 08 12 25 47 48 15
Giá Trị Jackpot 1
337,543,447,350

Giá Trị Jackpot 2
7,171,494,150

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 337,543,447,350
Jackpot 2 5 số + power 0 7,171,494,150
Giải nhất 5 số 32 40 Triệu
Giải nhì 4 số 3,348 500.000đ
Giải ba 3 số 67,843 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00398 Thứ năm, Ngày: 04/04/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
559 957 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
444 770 161 733
17
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
968 428 607 758 314 553
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
246 074 922 871 072 413 475 452
5
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
53
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
582
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,063
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001014 Thứ năm, Ngày: 28/03/2024

01 07 18 26 38 49 21
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000

Giá Trị Jackpot 2
15,830,247,100

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 số + power 2 7,915,123,550
Giải nhất 5 số 71 40 Triệu
Giải nhì 4 số 3,289 500.000đ
Giải ba 3 số 61,928 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00395 Thứ năm, Ngày: 28/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
049 643 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
417 140 976 247
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
529 178 671 239 086 527
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
581 668 752 687 888 766 016 056
7
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
35
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
427
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,018
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001011 Thứ năm, Ngày: 21/03/2024

12 13 41 48 49 53 43
Giá Trị Jackpot 1
270,263,424,450

Giá Trị Jackpot 2
4,398,445,450

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 270,263,424,450
Jackpot 2 5 số + power 1 4,398,445,450
Giải nhất 5 số 36 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,194 500.000đ
Giải ba 3 số 46,911 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00392 Thứ năm, Ngày: 21/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
075 396 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
121 051 509 791
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
028 209 658 709 533 369
6
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
763 396 556 291 792 299 827 146
8
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
44
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
464
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,214
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001008 Thứ năm, Ngày: 14/03/2024

21 25 26 29 41 51 39
Giá Trị Jackpot 1
228,468,952,650

Giá Trị Jackpot 2
8,712,132,450

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 228,468,952,650
Jackpot 2 5 số + power 0 8,712,132,450
Giải nhất 5 số 26 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,938 500.000đ
Giải ba 3 số 43,585 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00389 Thứ năm, Ngày: 14/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
678 375 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
767 235 184 976
8
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
971 873 635 365 379 428
11
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
712 470 351 298 263 623 010 721
11
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
71
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
653
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,634
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
1

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001005 Thứ năm, Ngày: 07/03/2024

13 20 33 47 53 54 19
Giá Trị Jackpot 1
186,792,773,700

Giá Trị Jackpot 2
4,081,445,900

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 186,792,773,700
Jackpot 2 5 số + power 0 4,081,445,900
Giải nhất 5 số 23 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,647 500.000đ
Giải ba 3 số 36,841 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00386 Thứ năm, Ngày: 07/03/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
380 523 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
312 179 030 310
2
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
491 844 692 864 903 049
0
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
334 625 929 737 797 940 852 247
6
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
52
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
566
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
5,199
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001002 Thứ năm, Ngày: 29/02/2024

04 11 20 38 52 53 33
Giá Trị Jackpot 1
153,346,722,600

Giá Trị Jackpot 2
4,988,213,650

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 153,346,722,600
Jackpot 2 5 số + power 0 4,988,213,650
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,435 500.000đ
Giải ba 3 số 31,785 50.000đ

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00383 Thứ năm, Ngày: 29/02/2024

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
061 237 0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
954 841 949 701
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
642 626 212 974 599 027
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
708 989 650 411 421 283 154 644
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
43
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
464
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,569
ĐB Phụ
400Tr
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0